Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SCHOOTSTAFELBEREKENING

31

sm. « \

b -f e = w cos. fi. t — \p cos. a — q v ■ ,\ s cos. xp

= ge/sin.^ _J L_ , Sin. v.

' sin. 1' ' afstand VD cos. asm. 1

Hierin zijn w cos p en ze< sin. p nog onbekend, doch deze waarden zijn gemakkelijk uit te drukken in v, s, 8 en xp, zooclat wij daarna verkrijgen:

b + e = (j cos. v + v cos. /]) f — [p cos. a — q y gin -,J j cos. xp

b -f f = j cos. v (t — / cos. a + q y ^ ^ I + w cos. />. / en :

ssin.yj — vsin. 8 t s sin, xp

A ^ ~" ~ sin. 1' 'afstand V0 cos. a sin. 1''

j sin. w/t 1 \ o '

a /? = - — — v sm. ö —? ï•

P sin. 1' \afstand VD cos. al afstand

Beschouwt men deze formules nader, dan ziet men onmiddellijk, dat de eerste termen van het tweede lid de afwijkingen voorstellen tengevolge van een wind s, die een hoek xp maakt met de schootsrichting, terwijl in de tweede termen alleen de richting en grootte van de vaart voorkomen in verband met den afstand (uitvaartshoek).

Bezigt men dus den schijnbaren wind in de formules 7 en 8, dan dient men de formule voor den invloed van de vaart op de schootsverheid te vervangen door:

b = v cos. B.t (9)

en die voor de wijziging in zijdelingsche correctie door :

A 8 — — V sin. 8

t

10

afstand

Deze formules zijn nu zeer gemakkelijk te combineeren met die voor de vaart van het doel en vindt men dan: b -f d = t (z'cos. 8 + /cos. y)

en A B = -7- -7 (» sin. 8 + ƒ sin. y).

' afstand sm. 1

De'gevonden formules komen nu meer overeen met de tot dusverre aangenomene, behalve wat betreft den invloed van eene wijziging in aanvankelijke snelheid op de schootsverheid, de windcorrecties en de correctie voor de luchtdichtheid. De formule voor de vaartcorrectie van het eigen schip is nu weder tot zijn vroegeren vorm teruggebracht.

Sluiten