Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UIT DE PERS.

„Algemeen Handelsblad" van Vrijdag 17 April 1914.

Over den verkenningsdienst ter zee en over de door Staatscommissie voorgestelde verkenningskruisers voor de vloot in Indie.

Het slagschip der Staatscommissie, dat cle kern van onze scheepsmacht in Indië zal vormen, is reeds in verschillende vereenigingen en ook in ons blad zoo uitvoerig besproken, dat daaromtrent onzes inziens moeilijk nieuwe gezichtspunten te openen zijn.

Men moge het kaliber der zware batterij iets grooter wenschen of de torpedo-bewapening iets krachtiger, zéker is het, dat het type schip door de Staatscommissie voorgesteld, in deskundige kringen met groote vreugde begroet is, en dat naar cle algemeéne opinie, zulk een schip geheel geschikt is de kern te vormen voor onze toekomstige vloot.

Voor den verkenningsdienst bij het Indische eskader stelt de Staatscommissie voor een zestal torpedokruisers van pl.m. 1200 ton. Zij heeft daarbij gedacht aan de Argentijnsche „Catamarca", een soort torpedobootvernieler (gebouwd op de Germaniawerf te Kiel) die voor een snelheid van 34 tot 36 mijl te boek loopt, bewapend is met 4 kanonnen van 10.2 c.M. met 4 torpedolanceerinrichtingen voor torpedo's van 53 c.M., en welk vaartuig — volgens de opgaven — een werkingssfeer van 4100 mijl heeft bij 15 mijls snelheid. Alvorens deze keuze te bespreken, dienen wij eerst een en ander te zeggen over den verkenningsdienst ter zee. Afgezien voor een oogenblik van het modernste verkenningsmiddel, de luchtvaart, geschiedt in den landoorlog de verkenning in het algemeen door gebruik te maken van het terrein.

Het doel der verkenningspatrouilles is zooveel mogelijk te zien en te melden. Vechten wordt liefst vermeden; de verkenningspatrouilles zijn daartoe te zwak. In den zeeoorlog is geen sprake van gebruikmaking van het terrein en in dit feit zit de groote moeilijkheid der verkenning ter zee.

Tracht een verkenner iets omtrent de vijandelijke scheepsmacht te weten te komen, dan zal hij — alvorens hij tot het gros dier macht doorgedrongen is — waarschijnlijk eerst 's vijands verkenners ontmoeten.

Is hij zwakker dan deze laatste, dan kan hij slechts vluchM. 1914—1915. 6

Sluiten