Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KORTE MEDEDEELINGEN.

IOI

De geheele dienstplicht duurt 20 jaar ; de oudere lichtingen worden bij mobilisatie aan den wal gebruikt, daar de Marine in oorlogstijd niet zooveel menschen noodig heeft.

Oostenrijk-Hongarije.

De nieuwe indeeling der zeemacht is als volgt:

liskader commt. Schout-bij-nacht. ie Divisie comm. Schout-bij-nacht 3 slagschepen „Viribus Unitus' „Tegetthoff" „Zriny" 2e Divisie Kruiser flottille Commt. Schout-bij-nacht Pnts. kruiser „St. Georg" Kleine kruiser „Saida" 3 destro)'ers 8 torpedobooten

Het plan bestaat om de sterkte in vredestijd van het Marine personeel dat voor dit jaar 16000 man moet bedragen in 1920 of 1921 te brengen op 27000 man.

Rusland.

De Minister van Marine zal dit jaar het programma voor verderen opbouw van de vloot indienen.

Met den bouw van nieuwe schepen zal niet vóór 1915 begonnen kunnen worden; de gelden voor de eerstvolgende S jaar zouden ongeveer een bedrag hebben als dat van de laatste 5 jaar. Het was onmogelijk de kosten voor langer dan 5 jaar te bepalen, daar niet vooruit gezegd kon worden welke slagschepen men over 6 jaar zou noodig hebben.

Spanje.

De voorgestelde vlootwet omvat het navolgende:

3 slagschepen van 21000 ton 145600000 mark 2 verkenners ,, 3000 ,, 14400000 6 destroyers „ 700 ,, 16 000000 8 onderzeeërs ,, 450 ,, 19200000 ,, Voor uitbreiding en uitrusting der werven

te Cadiz 3 100 000 ,,

,, Ferrol 8 100 000 ,,

,, Cartagena 19 500 000 ,, totaal 225 900 000 ,, Verder zal Santi Petri (ten zuiden van Cadiz) als vloot-

Reserve eskader Commt. Schout-bij-nacht ' 3 slagschepen,,ErzherzogFrans Ferdinand", „Radetsky" „Erzherzog Ferdinand Max" Beschermde kruiser „Admiral Spaun" 2 destroyers.

Sluiten