Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET TURKSCHE RIJK IN EUROPA.

149

Hiertoe moesten troepen bijv. van Beiroet en Smyrna over zee naar Saloniki en Dede-Agatsj gedirigeerd worden.

üe Turksche vloot bleef echter renteloos in de zee van Marmora liggen, terwijl er gedurende de laatste jaren toch heel wat millioenen aan besteed waren.

De Grieksche vloot, welke in geen geval als voorbeeld eener moderne oorlogsmarine kan worden gesteld had het zoodoende gemakkelijk. Haar personeel was bovendien beter dan dat der Turksche Marine, de Egeïsche eilanden leverden goed menschen-materiaal.

De Turksche vloot bepaalde zich er toe datgene te doen, waartoe de werken om de Dardanellen volkomen in staat waren, zonder hare hulp.

Nu behoorde ook de Zwarte Zee tot haar operatiegebied.

Van de Bulgaarsche zeemacht was hier zeker niets te vreezen. Zij bestond uit :

een torpedojager van 715 ton, een kanonneerboot en zes kleine torpedobooten. Gedurende den geheelen oorlog lagen deze schepen veilig en wel in de haven van Varna onder bescherming van kustbatterijen.

Zeeslagen hebben hier dan ook niet plaats gehad, ongerekend eenige onbeduidende artilleriegevechtjes zonder ver strekkende gevolgen tusschen de Turksche oorlogsschepen en de Bulgaarsche torpedobootjes.

Van twijfelachtig gevolg is voorts gebleven de beschietingdoor de Turksche vloot met ver dragend scheepsgeschut van de naar de Tsjataldsjastelling oprukkende Bulgaren. (17—20 N'ovember 1912).

Terwijl de Turksche vloot onzichtbaar bleef, maakten de Grieken hiervan gebruik om de Turksche eilanden in de Egeïsche Zee te bezetten, voor zoover Italië dit niet reeds had gedaan.

Kreta had zich vrijwillig bij Griekenland aangesloten. De bezetting geschiedde zonder tegenstand en onder gejuich der overwegend Grieksche eilandenbevolking.

Alleen op Chios en Mythilene kwam het tot vechten en boden kleine bezettingen een tijd lang hardnekkig tegenweer.

De ankerplaats van het Grieksche eskader was bij Teneclos tegenover den ingang der Dardanellen.

Medio December 1912 voerde de Turksche vloot van tijd tot tijd schijnmanoeuvres uit, ten doel hebbende de Grieksche vloot binnen het werkzame vuur der Darclanellenforten te lokken. Daartoe vertoonde geene zich meermalen buiten de Dardanellen en werden er schoten gewisseld tusschen de

Sluiten