Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KORTE MEDEDEELINQEN.

Artillerie.

Engeland.

De „Iron-Duke" klasse krijgt als anti-ballon- en vliegtuigengeschut 2 kns. v. 7.6 cM., welke een vuursnelheid zullen hebben van 12 tot 15 schoten per minuut en in staat zullen zijn een projectiel van 12 pond 6400 M. loodrecht in de hoogte te werpen.

Voor 't zelfde doel zullen ook de 1500 tons onderzeebooten van kns. v. 7.6 cM. worden voorzien op bizonder daarvoor ingerichte affuiten.

Volgens een Spaansch dagblad is voor eenigen tijd bij het beproeven van een der bij VlCKERS vervaardigde kns. v. 30.5 cM. voor de Spaansche Marine bestemd, de kernbuis gesprongen; ook schijnt de aflevering veel vertraging te ondervinden.

De Engelsche admiraliteit heeft blijkbaar andere ervaring opgedaan over de Engelsche geschutfabrieken, daar zij, naaide „Journal of the R. U. S. I." van April '14 vermeldt, zooveel vertrouwen in deze fabrieken stelt, dat de kns. v. 38 cM. voor de schepen van het programma 1912/13 zonder voorafgaand proefkanon besteld zijn, terwijl de eerste dezer vuurmonden bij de beproeving zeer goed voldaan hebben.

Als reden, dat bij het „Queen Elisabeth" type tot 4 dubbeltorens met kns. v. 38 cM. werd overgegaan, geeft dit blad op, dat met 't oog op de meerdere ruimte benoodigd voor het grootere aantal ketels een der 5 torens moest vervallen en nu door kalibervergrooting men dit verlies van twee zware kns. wil vergoeden.

In verband met de invoering van het kaliber van 38 cM. in Engeland en de Fransche plannen voor schepen bewapend met 16 kns. v. 34.3 cM. gaan er in de Engelsche couranten (o. a. „The Naval and Military Record") verschillende stemmen op ten gunste van torens met meer dan twee kns. De „Yacht" van 9 Mei '14 vermeld dit bericht tegelijkertijd met een vaag gerucht, dat een nieuw ontwerp voor het programma 1914/15 of 1915/16 verwacht kan. worden.

Sluiten