Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KORTE MEDE DEELINGEN.

191

Frankrijk.

Volgens „le Yacht" van 18 April is men er in geslaagd met cement het lek van de „Tonnerre" te dichten, waarop het schip werd afgesleept en weer voor doelschip benut zal kunnen worden.

Ook de oude kanonneerboot „Scorpion" wordt als doelschip ingericht.

Omtrent de opstelling van het geschut der „Normandie" klasse wordt o. a. medegedeeld, dat de vierlingtorens door gepantserde schotten in twee afdeelingen verdeeld zijn, terwijl de beide kns. in elke afdeeling samen in één wieg zijn opgesteld. In principe wordt gevuurd met groepen van twee kns., maar is de opstelling er op berekend, dat, zoo de 4 kns. tegelijk afgevuurd worden, er geen ontzetting plaats heeft. Verder is in iedere toren een afstandmeter met groote basis aangebracht beneden de kns. De voorste toren is ingericht voor 2e vuurleidingsstation.

Wat de 24 kns. v. 14 cM. L/55 betreft, deze zijn per drie stuks in gepantserde reduits opgesteld.

Het plan bestaat een doel van gewapend beton te plaatsen op een plateau aan de oostzijde van het eiland Titan met het oog op de nabijheid van Toulon. Oorspronkelijk had men hier de „Hoche" op het strand willen zetten, welk voornemen door het zinken van dit doelschip in diep water niet kon worden uitgevoerd.

De resultaten der schietoefeningen bij „la Vacca", waarvan het ie pantsereskader 3 April te Toulon terugkeerde, waren thans voor de kns. v. 24 cM. en v. 30.5 cM. bevredigend ; de beste resultaten behaalde de „Voltaire" met 47 °/0 treffers op 12000 M.

De oefeningen met de kns. v. 14 cM. op 9000 M. gaven ook thans evenals bij de beschieting op de „Hoche" in November 1.1. zeer gunstige resultaten wat de spreiding betreft, zoodat men zich in de Fransche marine gelukkig acht niet tot kleiner kaliber te zijn afgedaald (Engeland keert ook weder van de 10 cM. terug naar de 15 cM.) en naast het hoofddoel van anti-torpedogeschut, in het oog houdende de beperkte munitievoorraad en de geringe uitwerking, er over denkt om dit geschut ook aan te wenden b.v. tegen den bovenbouw der vijandelijke schepen.

Alle proefnemingen zoowel in Frankrijk als elders hebben aangetoond, dat een kaliber kleiner dan 10 cM. onvoldoende

Sluiten