Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

196

korte mededeelingen.

dezelde ketels als de „Provence" heeft. Deze ketels zijn noodig om de groote hoeveelheden kolen per Q R.O. te kunnen verstoken en alzoo de geëischte vaart te kunnen behalen.

(le Yacht).

De slagschepen met de vierling-torens.

Voortstuwingswerktuigen en ketels.

Met 't oog op nadeel van 't groote kolenverbruik der turbines bij dienstvaart, werd besloten de slagschepen 1913 te voorzien van een gemengd systeem: twee zuigermachines in de zijden en twee turbines in 't midden, één hooge druk en één lage druk. Totaal 32.000 paarden.

De zuigermachines zijn verticaal, met vier cilinders ; zij doen machinaal 115 omwentelingen; zij zijn voor vredestijd en worden alleen voor de dienstvaart gebruikt; het schip kan er 16 mijl mede loppen en bij 12 en 14 mijl, de eskadervaart, zijn ze zeer zuinig.

De turbines hebben totaal gelijk vermogen als de som der twee vermogens der twee zuigmachines. De turbines zijn slechts voor vooruit; de lage-druk-turbine kan direct stoom in de ketels krijgen als de hooge-druk-turbine averij heeft.

De turbinus met zuigermachines kunnen't schip een vaart geven van 21 mijl.

De ketels hebben nauwe pijpen en leveren stoom van 20 atmosfeer. De verbranding per Q R.O. zal bij de proef van 10 uur met 21 mijl zijn: 182 K.G. en gedurende 3 uur zal 225 K.G. gestookt worden. In oorlogstijd zal gemengde brandstof van olie en kolen gebruikt kunnen worden. De voorraden zijn : 2700 ton kolen en 300 ton mazout. Inrichtingen tot snelkolenladen zijn aanwezig.

De werkingssfeer is: 1812 mijl met maximumvermogen, 3375 mijl bij 16 mijl, alleen met de zuigermachine en 6560 mijl bij 12 mijls vaart. (ie Yacht).

Het slagschip „Rretagne" heeft turbines van 28000 paarden. Ze zijn van 't type parsons. De marsch-turbines zijn weggevallen en vervangen door actie-raderen op de hoogedruk-trommels. (le Yacht).

De torpedojagers „B-isson" en „Renaudin".

De romp dezer schepen werd gebouwd door 's Rijkswerf te Toulon, de ketels werden geleverd door 't etablissement te Indred, terwijl de machines werden vervaardigd door de firma BrÉGUET te Parijs.

Sluiten