Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

198

korte mededeelingen.

twee-takt, 6 cilinders, 400rempaardenbij 500omwentelingen. Verbruik van zware olie 230 gram per R.P.K. Gewicht motor compleet 221/4 K.G. per R.P.K.

i Hulpwerktuig en luchtperspomp van 5 P.K., systeem lake, d. i. ongeveer diesel.

Schroef model zeiss, werkende buiten 't wulf van 't schip. Vaart op de mijl bij 500 omw. en 400 P.K. 13,5 mijl.

(le Yacht).

Literatuuropgaven.

Réducteurs de vitesse pour Turbines, ,,1e Yacht" 21 Mars 1914 et 11 Avril 1914.

Vergleichsversuche über den Drei- undVierschraubenantrieb bei Li n i e n sc hi f f e n von Carl Schaffrau, „Schiffbau" 11 Marz 1914.

Ueber die Bestimmungen der englischen Marine für die Abnahme von Heizölen. „Schiffbau"

ii Marz 1914.

Ontploffing van de aanzetketels van een ruwolie motor aan boord van een motorboot door P. A. van der Laan, w.-I., „De Ingenieur" 7 Maart 1914.

Der Dampfer Königin Luise und seine TurboTransformator-Anlage. Dinglers Polytechniches. Journal 4 April 1914.

Neuere d o p p e 11 w i r k e n d e Zweitakt-Dieselmotoren von Ingenieur wilhelm kreub. Idem.

Torpedo's.

In antwoord op 't artikel „Boven- of onderwaterbuizen" in de „Moniteur de la Flotte 4-4-'14", (zie Marineblad 1 Mei 1914), merkt de lieutenant de Vaisseau MARC LEGRAND in het nummer 2 Mei 1914 van hetzelfde weekblad op :

Het vraagstuk der torpedosalvo's in het gevecht is in werkelijkheid weinig beoefend ; want we hebben nog niet de „tirs réduits Maudet ingevoerd, die zoo leerrijk in dit opzicht zouden zijn. Naar onze meening behoeft men dit vraagstuk niet van alle kanten te beschouwen, om dagsalvo's van torpedobootjagers op een eskader op 5000 M. te beoefenen.

Met de pantserschepen is het anders gesteld. Daar de o.w.buizen vast zijn, geschiedt het richten zeer nauwkeurig en inderdaad door een enkel man, waardoor we methoden kunnen toepassen, die alleen treffers zullen opleveren en met meer samengestelde richtmiddelen, maar met een uiterst klein aantal torpedo's. De torpedo onderscheidt zich toch zeer van

Sluiten