Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

202

KORTE MEDEDEELINGEN.

De werkkring van een dergelijke staf wordt in het stuk aangegeven en voor stafofficier moeten de beste officieren gekozen worden, die door verstand, vergaarde wetenschap en een ruimen blik uitmunten.

In Schiffbau van 22 April wordt gesproken over de ontwikkeling der typen van oorlogsschepen. Door verbetering van kanonnen, projectielen, richtwijzen en de vuurleiding heeft het geschut een dusdanigen voorsprong op het pantser gekregen, dat telkens de vraag moet worden gesteld of het aan pantser besteede geld en gewicht niet op betere wijze kan worden aangewend. Welke pantserschepen zal men in de toekomst bouwen ? Het viertorenschip wordt algemeen het beste geacht, daar 4 torens in de vuurtechniek het meeste voordeel geven, hoog genoeg kunnen worden opgesteld en de middelbatterij daarbij het beste kan worden opgesteld. Het 38 c.M. kanon zou op alle afstanden de meeste trefzekerheid geven. Verder moet rekening ermede worden gehouden, dat de boven- en onderwater-torpedovaartuigen, hoewel thans nog niet zoo overmachtig tegenover de beveiliging der schepen als het geschut tegenover het pantser, zich zonder twijfel tot kleine duikkruisers zullen ontwikkelen. De ontwikkeling der watervliegtuigen gaat zoo snel vooruit, dat bepaalde diensten van kleine kruisers en van torpedobooten op de vliegtuigen zullen overgedragen worden.

De invloed der onderzeevaart en van den vliegdienst zullen waarschijnlijk de snelheid der schepen doen opvoeren. Ue groote slagschepen zullen in geen geval verdwijnen, daar als door onstuimig weer noch onderzeeboot noch vliegtuig dienst zullen kunnen doen, de slagschepen hun volle waarde blijven houden.

Het zware geschut schijnt, begrensd als het is door den horizon, een hoogtepunt bereikt te hebben.

In Mitteilüngen a. d. G. d. S. N°. V 1914 komt een artikel „Der Admiralstabskurs" voor, waarin een ontwerp voor een „Marine-krijgsschool" wordt gegeven.

Het doel van een dergelijke krijgsschool moet wezen de marine-technische en strategische vorming van het corps zeeofficieren in het algemeen, terwijl daardoor voor de admiraalstaf de aanvulling door daarvoor geschikte officieren wordt gewaarborgd. Hierdoor zal verkregen worden, dat de hoogere officieren in bepaalde richting meer gelijkmatig zijn ontwikkeld dan thans het geval is en meer stabiliteit zal worden verkregen in het oordeel over principieele zaken, die het te volgen systeem

Sluiten