Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

korte mededeelingen.

225

De onderzeeboots-afdeeling te Spezzia is voorloopig als volgt samengesteld :

„Jalea" (groepsboot). „Salpa". „Jantina". „Argo". „Pullino". „Velella". „Zoca". „Fisalia". „Medusa". „Atropa" (resuve).

(„M. R".).

Volgens „Mar. Rundschau" heeft men 't plan + 24 onderzeebooten voor de kustverdediging aan te bouwen. Deze booten zullen een waterverplaatsing krijgen van 250 ton en een onderwatersnelheid van 13 mijl.

Zij zullen verdeeld worden over: Genua, Spezzia, Porto, Ferrajo, Maddaleno, Napels, Palermo, Messina, Tarente, Brindisi, Ancona en Venetië.

Buiten deze booten die in de jaren '14 en '15 gebouwd zullen worden, zullen voor de vloot 6 onderzeebooten ontworpen worden van 700 ton die een bovenwatersnelheid van 18 mijl zullen krijgen.

Noorwegen.

In het Noorsche nieuwsblad „Aftenposten" komt een mededeeling voor welke berust op mededeelingen van het ministerie van landsverdediging, waaruit blijkt dat volgens contract met de Germaniawerf van Krupp te Kiel, dat 26 Mei 1911 geteekend werd voor den bouw van de onderzeebooten A3, Ag en A4, de eerste boot (A2) 26 Juni 1913, de tweede boot (A:i) 26 Juli 1913 afgeleverd moest worden, terwijl de derde boot (A4) 26 Aug. 1913 gereed moest zijn voor de proeftochten. In werkelijkheid werden beide eerste booten resp. 8 en 8V2 maand te laat afgeleverd, waarvan 4 maanden worden toegeschreven aan „force majeure", veroorzaakt door werkstakingen enz., terwijl de derde boot 6'/2 maand te laat gereed was voor de proefnemingen, waarvan eveneens 4 maanden moeten toegeschreven worden aan „force majeure".

Gedurende den geheelen bouwtijd werd de Noorsche regeering te Kiel vertegenwoordigd door een Noorschen ingenieur. De bouwfirma heeft een belangrijk bedrag aan boeten te betalen.

In het vervolg zal de bouw van onderzeebooten in het land zelf plaats hebben. (P. C. K.).

Sluiten