Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

korte mede! >eelingen.

235

Weirs dekpomp, 1 ballastpomp, 1 verdamper met distilleer, 2 fanmachines voor geforceerden trek en 1 electrisch gedreven dekpomp.

S. s „Sloet van de Beele".

Met dit passagiers- en vracht-stoomschip, gebouwd dooide Maatschappij voor Scheeps-en Werktuigbouw „Fyenoord" te Rotterdam voor rekening van de „Koninklijke PaketvaartMaatschappij" te Amsterdam, werd op 6 Mei een proeftocht gehouden op de Noordzee, die zeer naar wensch verliep, en waarin de Directie der K. P. M. aanleiding vond dit schip van de bouwmeesters over te nemen.

Het schip werd gebouwd onder bijzonder toezicht en volgens de hoogste klasse van Bureau Veritas. De hoofdafmetingen zijn :

lengte tusschen de loodlijnen . . 325'— 6"

breedte . . . . . 43'—10"

holte tot bovendek .... 25'— o"

„ „ tentdek . . . " , 32'— 9"

De diepgang met zomervrijboord bedraagt 19'—11 '/„", en is het laadvermogen alsdan 3420 ton. De bruto en netto tonnenmaat bedraagt resp. 2976 en 1808.

Over de geheele lengte is een dubbele bodem aangebracht, geschikt tot berging van waterballast

Het is ingericht tot het vervoer van 32 iste en 24 2i'e klasse passagiers, wier verblijven zich respect, bevinden op het middengedeelte van het tentdek en op het voorgedeelte van het bovendek.

Het schip bezit een koelinrichting en wordt geheel electrisch verlicht.

De hoofdmachine is van het triple-expansie-systeem. De diameters der cilinders zijn 22" - 36lj2"—60", elk met een slaglengte van 42".

De stoom wordt geleverd door 3 Schotsche ketels, elk met 2 vuren, met een totaal verwarmend oppervlak van 4800 vierk. Eng. voet. De stoomdruk bedraagt 180 lbs per vierk. Eng. duim. Zij zijn voorzien van howden's inrichting voor geforceerden trek, alsmede van een inrichting tot liet stoken van petroleum-residu.

In de machinekamer zijn verder opgesteld : 2 Weir's pompen, i centrifugaal-circulatiepomp, 2 residu-pompen, 1 fanmachine voor den geforceerden trek, 1 ballastpomp, 1 zoetwaterpomp, 1 zoutwaterpomp, 1 hulpvoedingpomp, 2 dynamo's, 1 ijsmachine systeem „Linde" en 1 evaporator.

Sluiten