Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

264 de strijdwijze ter zee in de toekomst.

Gaan wij na welke vorderingen de onderzeevaartuigen in de laatste 10 jaar hebben gemaakt, dan kan dit ongeveer door de volgende cijfers worden aangegeven:

4n ■ i ü i u

i • u O co eu en o

H-s * j 3 * I * 1

180 12

iqo4 2 — iooom. 50 m.

* 7 207 8

950 18 „,

1014 — 6 'Lcm, 2500m. 100 m.

1200 12 '

De werkingssfeer onderwater is dus nog steeds zeer gering, waarbij dan nog in aanmerking dient genomen te worden, dat die van 100 m. slechts geldt voor een geringe vaart en beduidend kleiner wordt als de vaart wordt opgevoerd tot het maximum van 12 m. Zoolang de beweegkracht onder water nog geput zal moeten worden uit accumulatoren is er weinig uitzicht dat de werkingssfeer belangrijk grooter zal worden. Alleen tijdens het gevecht zal onderwater gevaren kunnen worden, in alle omstandigheden daarbuiten moet gevaren worden aan de oppervlakte.

De onderdompeling van een over den Oceaan varende onderzeeboot zal onder alle omstandigheden toch minstens een 10 minuten tijd kosten.

In ondergedornpelden toestand kan aangenomen worden dat met een beetje zee of kabbeling een onderzeeboot in vol daglicht nagenoeg zekerheid heeft een stil liggend schip tot op korten lanceer-afstand ongezien te naderen. Vaart het vijandelijk doel met groote snelheid dan zijn de goede kansen voor de onderzeeboot min of meer af hankelijk van het toeval.

In duisternis, schemering, mist en alle weersomstandigheden die het zicht belemmeren is de periscoop niet of slecht te gebruiken en moet aan de oppervlakte worden gevaren om goed te kunnen navigeeren. Of de onzichtbaarheid nog

Sluiten