Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

266

DE STRIJDWIJZE TER ZEE IN DE TOEKOMST.

veel geduchter en veiliger oorlogswerktuig zal worden dan het thans reeds is, terwijl het onder water varende alleen bestreden kan worden met mijnen en bij ontdekking, met torpedo's of door de onderzeeboot of haar periscoop te overvaren. Het groote pantserschip staat binnen den werkingssfeer der onderzeevaartuigen in vele gevallen machteloos tegenover een aanval van zijn onzichtbaren vijand, doch ook voor het groote oorlogsschip is de toekomst niet zonder hoop. De groote tonneninhoud der Dreadnoughts maakt mogelijk, dat door aanbrengen van langscheepsche schotten en verdere onderwater beveiligingsmiddelcn de treffende torpedo nog niet den ondergang van het schip tengevolge behoeft te hebben en de verdediging door torpedonetten wordt steeds beter. Thans reeds kunnen de netten in een paar minuten worden uitgebracht ; zij beschermen het voornaamste gedeelte van het schip op wellicht afdoende wijze en met uitgebrachte netten zou een vaart van 8, misschien wel van 10 mijl, kunnen worden gcloopen. Waar het groote gevaar der torpedo's voor die schepen wordt erkend mag aangenomen worden, dat ook in die richting door de techniek zal worden voortgewerkt met succes.

Wat zal er uit dit alles na jaren geboren worden ? Met zekerheid te zeggen is dat niet en wie sterk wil wezen voor de naaste toekomst zal tegenover de thans bestaande oorlogswerktuigen minstens gelijkwaardige wapens moeten voeren.

Door ons Nederlanders moet deze zaak voor Nederland en Indië afzonderlijk beschouwd worden. Zoowel voor het eene land als het andere zijn de onderzeebooten als geducht en zeer gevreesd wapen van onberekenbaar nut.

In Nederland waar steeds nabij de vaderlandsche havens zal worden gestreden, komt de onderzeeboot vooral tot haar recht en kan gezegd worden : „in afwachting, dat in afzienbaren tijd de onderzeeboot wellicht alle functies van de bovenwater torpedoboot zal kunnen vervullen, is het reeds thans dringend noodig het percentage onderzeevaartuigen te vergrooten, om dan wellicht later de geheele vloot in Nederland uit onderzeevaartuigen te doen bestaan. Dat een vlieg-

Sluiten