Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE STRIJDWIJZE TER ZEE IN DE TOEKOMST.

267

dienst zeker en waarschijnlijk eenige begeleidende oorlogsschepen tevens noodig zullen zijn is te voorzien.

Voor Indië staat de zaak anders. Mocht ons blijken dat in de tropen het onderzeevaartuig niet minder bruikbaar is dan in de koudere streken, dan is ook daar de onderzeeboot van overwegend belang.

Een vloot, in hoofdzaak bestaande uit een voldoend aantal dier vaartuigen met alles wat daarbij behoort, zal met het oog op ons uitgestrekt tropisch gebied niet te bekostigen zijn niet alleen, doch de voorloopig aldaar te verwachten tegenstanders zijn met een dergelijke vloot niet te keeren. En waar niet langer met de betere verdediging van Indië gewacht mag worden daar kan in korter tijd en met minder kosten een krachtiger vloot worden verkregen door aanbouw van groote en snelle, krachtige artillerieschepen als kern dier vloot en als steun voor een betrekkelijk gering aantal onderzeeërs.

Het groote oorlogsschip is op het oogenblik nog de sterkere en dat het spoedig of ooit dien naam zal verliezen is niet waarschijnlijk en zeker niet met feiten te bewijzen.

De groote waarde die Sir PERCY SCOTT hecht aan het onderzeevaartuig en waarmede hij alle aanvallen op zijn theorieën tracht af te slaan komt neer op de waarde van dit vaartuig onder water en bijgevolg op het effect van de torpedo.

Het onderzeevaartuig verdient intusschen haar naam slechts voor ongeveer ~ van haar capaciteit, daarin ligt haar zwakte ; tegenover eene werkingssfeer van 2500 m. boven waterstaat die van 100 m. onder water en aan de oppervlakte is dit vaartuig met haar matige artillerie-bewapening tegenover de kanonnen van den vijand weerloos. Dat hierin groote verandering zal komen is niet vooreerst te verwachten ; en wat de torpedo betreft, deze wordt algemeen beschouwd als nog verre de mindere te zijn van het projectiel. Vooral een kleine natie mag niet met speculatie op de toekomst wagen een uitsluitend onderwatervloot te bouwen, te meer waar ongetwijfeld de kosten belangrijk grooter zullen zijn. Sir PERCY zegt daaromtrent in de Times ,,on the contrary, the addi-

Sluiten