Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ONTWIKKELING VAN DE OPSTELLING DER TORENS VOOR DE ZWARE ARTILLERIE

aan boord der slagschepen en gepantserde kruisers der acht groote zeemogendheden in de laatste tien jaren

door Georg Hartmuth Merleker. l)

Door niets wordt de ontwikkelingsgang van de groote pantserschepen beter gekenmerkt, zoowel zuiver uiterlijk voor den leek, als in bouwtechnisch opzicht voor den vakman, dan door de opstelling van het zware geschut in torens. Van de vroegere bewapening en opstelling zijn alle groote Marines geleidelijk tot de heden als dogma erkende midscheeps opstelling van alle zware torens gekomen, zij het dan ook, dat deze ontwikkeling niet bij allen gelijktijdig en volgens dezelfde overwegingen tot stand kwam. De hiernavolgende tabellen met de daarbij gevoegde verklaringen zullen nu den weg, dien elke Marine op zichzelf volgde, blootleggen en toonen op hoe verschillende wijze iedere Marine begon, om tenslotte tot hetzelfde doel te geraken, namelijk de zuivere midscheeps opstelling van alle zware torens.

Hier dient vooropgesteld te worden, dat de Amerikaansche Marine de eerste was, die een „Dreadnought", d. w. z. een éénkaliberschip met zuivere midscheeps opstelling bouwde, en Engeland, het land dat tot den bouw van „Dreadnoughts" den stoot gaf, pas drie jaar later, 1911, deze opstelling aannam, waarvan de Amerikanen sedert den bouw van de „Michigan", 1908, niet meer zijn afgeweken.

Om de tabellen zoo overzichtelijk mogelijk te maken, zijn enkel de namen van ieder type-schip opgenomen, verder het jaartal van van stapel loopen, de waterverplaatsing, die de beste verklaring geeft voor de kalibertoename, dan de zware bewapening naar aantal en kaliber; het middelbare geschut wordt in de toelichtingen, waar noodig, vermeld.

J) Met toestemming der Redactie vertaald uit „Mitteilungen aus dem Gebiete des Seewesens", Jaargang 1914, Vol. XLII No. IV. Die Entwicklung der Aufstellung derTürme der schweren Artillerie anBord der Lmienschiffe und Panzerkreuzer der acht gröszen Seemachte in den letzten zehn Jahren" von Georg Hartmuth Merleker.

Sluiten