Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3o8

DE ONTWIKKELING VAN DE OPSTELLING DER

De ontwikkeling in de opstelling van het zware geschut is op Duitsche schepen niet heelemaal geregeld verloopen, wat bewezen wordt door de omstandigheid, dat twee op elkaar volgende klassen dezelfde opstelling vertoonen, niettegenstaande Engeland, waarvan de invloed merkbaar is, op dat tijdstip reeds de schaaksgewijze opstelling invoerde.

De ontwikkeling in de Engelsche Marine heeft bijna voor alle naties ten voorbeeld gestrekt. Zij kwam betrekkelijk langzaam tot stand.

Frankrijk. Het aannemen der zuivere midscheepsopstelling kwam niet tot stand als zuiver gevolg van den ontwikkelingsgang, maar door de overweging, dat die opstelling de eenige juiste is.

Italië vertoont groote overeenkomst met Frankrijk, alleen heeft men dadelijk bij het eerste éénkaliberschip aan de zuivere midscheepsopstelling vastgehouden.

De ontwikkeling der Japansche artillerie is een photografie van de Engelsche tot aan de „Settsu". Dit schip is een kopie van de „Naussau". Op dit oogenblik, acht jaar later, verdient de zuivere midscheepsopstelling uit een artilleristischtechnisch oogpunt evenwel de voorkeur.

Oostenrijk-Hongarije heeft op het juiste tijdstip het éénkaliberschip met de zuivere midscheepsopstelling aangenomen.

Rusland is van de normale bewapening met een tusschentype zoowel in de Oostzee als in de Zwarte Zee dadelijk tot het éénkaliberschip met midscheepsopstelling overgegaan en heeft ontegenzeggelijk de „Dreadnoughts" het vlugst ingevoerd, evenwel alleen omdat tusschen „Imperator Pawel I" en „Gangut" een lange periode van stilstand in den bouw van schepen lag.

Amerika heeft vroeg de waarde van het éénkaliberschip ingezien en is vanaf het eerste schip van dit type niet meer van de opstelling in de midscheeps afgeweken.

De ontwikkeling der Duitsche gepantserde kruisers is een herhaling van die der slagschepen.

Hetzelfde geldt voor de gepantserde kruisers der Engelsche Marine, vergeleken met de gelijktijdig gebouwde slagschepen.

Bij Frankrijk is het alleen interessant, dat deze Marine bij de ontwikkeling van den gepantserden kruiser wel langzamerhand tot een éénkaliberschip kwam, maar dan niet verder doorbouwde.

Sluiten