Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3i6

VOORBEELD VAN 8CDOOTSTAFELBEREKENING

schip" op bladz. 21 e. v. komen deze correcties dus overeen met eene vaart van het schip van w M. per sec. in eene richting tegengesteld aan die van den wind. Deze correcties zullen dus bedragen (bakshoek o°):

w sin. cp

A cp — — -r± -.

' V0 sin. 1

A Vu = w cos. cp In dit geval bedraagt w. — 0.3 M. Wij vinden dus:

A cp = (+ 0.3 sin. 4°24'5) : 6l6-5 sik l' == 0.0231 : 0.180 = o'o8 of o. A V„ — — 0.3 cos. 4°24'5 = — 0.3 X 0.997 = —0.3 M. cp = 4°24'5 V0 = 616.2

De schootsverheid zal ook eene wijziging ondergaan. Het kanon zoude op het oogenblik, dat het projectiel aanslaat een weg hebben afgelegd van 7.82 X 0.3 M. = 2 M. in de schootsrichting. De afgelegde weg t. o. van het kanon zal dus bedragen: 3114 — 2 = 3112 M. Men vindt dan verder:

sin. 2 99/X =¥ 0.00004925 en in tafel III bij VG = 616.2:

X/C = 2532 C = 1.229 dus bij normale luchtdichtheid:

C = 1.257.

Hieruit volgt:

sin. 2 cp\C = 0.1219 in tafel II ' X/C = 2514

X = 3161.

Bij de derde serie bedroegen de gegevens :

elevatiehoek: i2°3o';

terreinhoek: 23'5;

verheffingshoek: — o'5',

uitvaartshoek: I2°53';

aanvankelijke snelheid: 616.5 M.

gemiddelde schootsverheid: 5866 M.

windsnelheid: 0.8 M. per sec. (X 2 = 1.6 M. per sec.) windrichting ioo°; A/An = 1.023;

gemiddelde gemeten vluchttijd: 1877.

Sluiten