Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

334

HET TURKSCHE RIJK IN EUROPA.

wonnen. Het zal echter weinig binnenlandsche rust gegund zijn ; en wat de buitenlandsche politiek betreft zullen en Turkije, dat zich economisch herstelt en aanstuurt op een krachtige vloot contra Griekenland, èn Bulgarije het gunstige oogenblik afwachten om af te rekenen.

Zal Griekenland onder moreelen steun van Frankrijk, dat in diens vloot reeds een krachtig bondgenoot ziet contra de vereenigde eskaders van het drievoudig verbond, zich tot het peil weten op te werken, hoog genoeg om zijn vijanden af te doen schrikken voor zijn macht ?

De toekomst zal het moeten leeren !

Maar de tijd is nog ver en zal het blijven dat Griekenland het kruis op de Aya Sofia herstelt!

Wat de groote mogendheden betreft, duidelijker dan ooit is hunne onmacht gebleken.

Het eenige succes bestaat hierin, dat zij een grooten Europeeschen oorlog hebben weten te bezweren. Een groot succes wel is waar, maar tevens een treurige ontgoocheling voor een ieder, die zich reeds voor de poort van het Walhalla van vrede en beschaving waande te zijn beland.

De Oostersche kwestie is even ver van hare oplossing gebleven ; de Slaven hebben eens weer getoond dat panSlavisme nog geen rijpe vrucht is.

In Weenen beteekent dat „Lieb Vaterland darf ruhig sein". Dat succes heeft het drievoudig verbond tenminste behaald, clat de weg naar de Adriatische Zee versperd is en de Al-Slavische partij in Rusland een flink deficit kan boeken.

Want twijfelt iemand er nog aan, dat het Balkanverbond van zuiver Russisch fabrikaat was ?

Dat intusschen de verhouding tusschen Petersburg en Berlijn—Weenen er niet beter op is geworden en de pers geruchten over wederzijdsch wapengekletter verspreidt zonder daarover alarm te blazen, moet toch worden toegegeven, dat er veel licht ontvlambare brandstof aanwezig en één vonk voldoende is voor een wereldbrand.

Zal Engeland, dat — zoo leert de geschiedenis — laat vechten en zelf met het kluifje wegloopt, er in slagen zijn vriend, tevens tegenstander Rusland als middel tot het doel ,,ad majorem Britanniae gloria" te gebruiken ?

De toekomst zal ons zeker interessante onthullingen brengen !

Het staat vrijwel vast, dat Triple-Entente het Drievoudig Verbond niet aandurft. Hoe langer gewacht wordt, des te scherper wordt de wedijver ter Middellandsche Zee, naderen de vereenigde eskaders van Midden-Europa meer en meer het

Sluiten