Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

betrekking hebbende op de omwenteling in 18 i 3/ I4. 347

47. Kikkert aan het Algemeen Bestuur.

2 Dec. 1813 ').

Het is mij zo hogerblickelijk geluk clen vermaarden sous prefet Resier a) in persoon met den generaal 3) te arritere.

Wij zijn reeds hier met een gedeelte troupes en zullen over een half uur op mars na Hellevoet gaau alwaar nog france zijn en die plaats uyt naam van Zijne hoogheyd doen sommere den Lt. Brand met 2 onderofficieren van marine zullen den gearriteerden naar clen Haag transportecren.

48. A. C. Edeling aan Verdooren.

3 Dec. 1813

Hij meldt, dat hij den i4en November van den commandant van der NlJPOORT de order had ontvangen met zijn kanonneerboot No. 21 zich naar de Zoutkamp te begeven, ten einde de batterij aldaar (van zes stukken) te ontwapenen en het materieel naar Delfzijl te vervoeren. Te Oostmahorn komende vond hij daar den (scheeps)luitenant DlLLlÉ met nog vier andere kanonneerbooten, die hem mededeelde, dat de Russen de batterij reeds hadden ontwapend. Terugkeerendc vernam hij te Kloosterburen de veranderde omstandigheden, waarop hij zijn reis naar Delfzijl niet wilde vervolgen en „dat men reeds in de stad Groningen zich tegen Delfzijl wapende vond het toen Pligt als Hollander in aanmerking nemende nodig rijs naar Delfzijl niet te vervolgen, maar mij in Groningen aan te melden" 5).

Wegens ijs kon hij het vaartuig niet verder krijgen; geweren, projectielen en munitie werden naar Groningen overgebracht, de boot overgelaten aan de hoede van den maire van Kloosterburen. De baron Rosen 6) „heeft eene dagorde uitgevaardigd, waarin alle Hollanders, welke in Fransche dienst waaren, vrijgegeven wierde, of naar hun verkiezing in dienst konde blijven". Slechts vijf man bleven bij hem, de andere deserteerden. „Tot noch toe voor eige rekening vivres aangekogt, doch daar ik noch drie maanden geld te

>) Uit den Briel na den middag 3 uur. — Arch. Kab. Koningin. Eigenhandig geschreven.

2) Zie Hist. Ged. 1813 III. 188, 191, 205. Hij werd geheel vrijgesproken, van het hem ten laste gelegde.

:l) sweerts de LandaS, die met + 450 man te land over het eiland Rozenburg was komen oprukken.

4) Uit Groningen. — Arch. A'dam. Schrijver .is luitenant ter zee.

5) Vergelijk Hist. Ged. 1813 i. 420.

6) Russisch commandant in Groningen.

Sluiten