Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

348 bescheiden uit de archieven der marine,

vordere had, is het onmogelijk om volk hetwelk thans nog langer te behouden".

49. Steeling aan Verdooren.

3 Dec. 1813 ]).

Uit het rapport hier neeven 2) zal U H.E.g. kunnen oordeelen, hoedanig mijne verrichtingen ten opzichte der officieren zijn geweest, met alle mogelijke discretie ben ik bij den Commandant de RoTH gekoomen ten einde de reden van mijne komst aan Zijn Ede bekend te maeken, ik twijffel niet of zijn Ede zal dien aangaande geene klagte kunnen hebben, ten minste zoude zulks onbillijk zijn, de andere officieren om U H.E.g. ronduit te declareeren, schijnen of vooringenoomen te zijn geweest of gepiqueerd teegen mijne commissie, met exeptie egter van Tichler, Verveer, Wijngaard, schneiders, hemmes, momma, lampe, van gothen. Overtuigd ik, verre van de minste indiscretie te hebben aan den dag gelegd, ik in alle deelen mijn plicht gedaan heb, kan ik mij nimmer iets te verwijten hebben.— U H.E.g. zal met mij gevoelen het onaangenaam is, wanneer men onverschilligheid ziet, en negligeerd om dat geene te behouden, hetgeen met goede wil kon plaats gehad hebben. Ik bevond mij zonder volk weynig assistentie dus, men bleef op de vaartuigen Logeeren, het volk dat nergens anders om bleef dan om te steelen liep af en aan, men was zeeker te onvrede over mijn mesures daar teegen genoomen, om dat eenige officieren ouder waaren dan ik. — Uit consideratie heb ik hun gepermitteerd 2 daagen hier te blijven om hun goed behoorlijk te bezorgen, schoon ik bijna overtuigd ben wanneer dezelve eerder vertrokken waren geweest, ik moogelijk meer volk zou gehad hebben en het gouvernement dus meer dienst zou gehad hebben, evenwel geloof ik dat veele niet content zijn. Ik twijffel niet wanneer de officieren in Amsterdam zullen zijn gekoomen of dezelve dienen maar dit is ook zeeker als er niets te vreezen is, men gaarne alle Collonel zal willen zijn.

Ten minste vertrouw ik U H.E.g. hier toe aanzoeken genoeg zal krijgen. Wanneer ik te Amsterdam geretourneerd ben kan ik ü H.E.g. meer bij monde daarvan zeggen.

Ik heb voor het detachement een voorschot gehad van bijna ƒ g.— wanneer U H.E.g. mij met antwoord zal ge-

!) Uit Medemblik. — Arch. A'dam. 2) Volgt hierachter.

Sluiten