Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uit de pers.

389

de ideeën van percy scott zijn evenals de maritime en technische geschriften algemeen van oordeel, dat de admiraal gelijk had door de aandacht te vestigen op de noodzakelijkheid voor Engeland om cle onderzee- en de luchtvloot te vergrooten, maar dat zijn inzichten omtrent het nuttelooze van pantserschepen voorbarig zijn en dat zij zeer gevaarlijk zouden kunnen worden, indien zij dit land er toe* brachten om geen pantserschepen meer te bouwen.

Een interview der admiraals touchard en Marquis geeft te kennen, dat het in elk geval zaak is zooveel mogelijk voorzorgen te nemen voor de veiligheid der pantserschepen die 70 a 80 millioen francs kosten en een bemanning hebben van over de 1000 man. Bij de opkomst der torpedo heeft men netten ontworpen voor bescherming, maar deze waren zwaar en namen veel plaats in en de snijwerktuigen der torpedo's maakten deze netten theoretisch van onwaarde. De Engelschen behielden intusschen hun netten; de Russen ook en zij kunnen zich daarover niet beklagen. Den 8sten Febr. 1904 vond men in de netten van de Russische vloot voor Port Arthur een 15-tal Japansche torpedo's. Zonder deze netten zou cle aanval der Japansche torpedobooten dus heel wat meer uitgewerkt hebben. De Bullivantnetten zijn evenals al het andere verbeterd. Men heeft ze tegenwoordig, die door 2 man met behulp van electrische lieren behandeld kunnen worden en die tegen de beste snijwerktuigen bestand zijn. Met zulke netten heeft een eskader van onderzeebooten niet veel te vreezen hetzij de schepen ten anker liggen, hetzij deze langzaam varen in de gebieden waar aanvallen onderwater kunnen worden verwacht. In volle zee maakt de grootere snelheid der pantserschepen den aanval der onderzeebooten tot een toevallige gebeurtenis.

,,Moniteur de la Flotte", 27 Juni.

L'opinion de 1'amiral Sir percy scott oe semble pas avoir beaucoup impressionné le public maritime allemand.

Le comte Roventlow. . . . Mais il n'admet pas que 1'heure de la disparition des cuirassés ait sonné. C'est l'opinion de tous les allemands qui se sont occupés de la lettre de 1'amiral anglais.

Vertaald uit „Moniteur de la Flotte" 20 Juni '14 Onderzeeërs en Pantserschepen. - Men zal zich herinneren hoe, een 1 5 jaar geleden, de groote prestaties van de „Gustave Zédé" en de „Narval" in Frankrijk de geestdrift opwekten en

Sluiten