Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

394

UIT DE PERS.

Maar al spoedig is het kaliber der kanonnen gestegen. De nieuwste Duitsche onderzeebooten voeren reeds een tweetal kanonnen van 8.8 cM.; hun commando-toren, dek en waterlijn zijn door pantser beschermd en reeds is een boot geprojecteerd van 1400 ton, welke twee kanonnen van 14 cM. zal voeren. Zij bestaan dus reeds, de gepantserde, met kanonnen bewapende onderzeebooten.

Wij dienen thans na te gaan, niet alleen in hoeverre de tegenwoordige onderzeeboot aan de hierboven gestelde eischen voldoet, maar ook in hoeverre de waarschijnlijkheid bestaat, dat zij binnen niet te langen tijd daaraan zal voldoen.

Het hoofdwapen van de onderzeeboot is de torpedo, voorzien van een groote springlading, die bestemd is het schip onder water — dus op een zeer kwetsbare plek — te treffen. De torpedo, eenmaal in een bepaalde richting op een doel afgezonden, beweegt zich met eigen kracht (door middel van een door samengeperste lucht gedreven machinetje) in deze richting voort met een snelheid van 60 a 70 KM., tot de lucht opgebruikt is.

De afstand, die een torpedo op deze wijze af kan leggen, is in de laatste jaren belangrijk gestegen en bedraagt thans 6 a 7000 meter.

Opdat echter een varend schip getroffen wordt moet de torpedo in een dusdanige richting gelanceerd zijn, dat torpedo en schip elkander in een bepaald punt ontmoeten, en daarvoor is noodig dat bij het lanceeren de koers en de vaart van het vijandelijke schip zeer nauwkeurig geschat worden.

Zonder hier in eene technische bespreking van de trefkans eener torpedo te vervallen, vermelden wij slechts, dat die op een alleen varend schip (tenzij van zeer dichtbij gelanceerd) zeer gering is. Lanceerende op eene linie van schepen, wordt de trefkans echter belangrijk. Treft de torpedo het schip op een niet te ongunstige plaats, dan kan zij een groote schade aanrichten.

Welke verdedigingsmiddelen heeft nu het oorlogsschip tegen dit zoo gevaarlijke wapen?

In de eerste plaats is de verdeeling in waterdichte compartimenten bij de moderne oorlogsschepen enorm uitgebreid ; de meeste dier schepen zijn bovendien voorzien van een verticaal gepantserd schot op eenigen afstand evenwijdig aan de buitenhuid. Deze inrichtingen beperken de schade door een treffer aangebracht belangrijk, zoodat zeer waarschijnlijk een modern oorlogsschip zelfs niet door een gelukkigen torpedo-treffer tot zinken gebracht zal worden.

Sluiten