Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

korte mededeelingen.

457

diepte-type van 11 M. als uit te voeren haven verbetering aangenomen.

Griekenland.

Van Amerika zijn gekocht de beide pantserschepen „Idaho" en „Mississipi". De schepen zullen binnen kort in het bezit der Grieken zijn. Turkije heeft tegen dezen aankoop geprotesteerd. Met dezen aankoop is de Grieksche vloot verre de meerdere van de Turksche.

Italië.

De afgevaardigde Dl Palma is van meening, dat de kosten van arsenaalarbeid veel te hoog zijn voor hetgeen wordt geproduceerd en dat cle arbeiders der staatswerven over het algemeen te oud zijn. Hij vraagt om ingrijpende maatregelen om de parasiteerende organismen van het levend lichaam der oorlogsmarine af te snijden, hetgeen een aanwijzing zou kunnen beduiden om de staatswerven van Napels op te heffen.

Oostenrijk-Hongarije.

De nieuw aan te bouwen pantserschepen krijgen een waterverplaatsing van 24.500 ton en 10 kns. van 35 c.M. in 2 drieling- en 2 dubbeltorens, die voor- en achteruit 2 groepen vormen met den dubbeltoren vurende over den drielingtoren. De verdere bewapening bestaat uit 12 kns. van 15 c.M. en een aantal kns. van 7 c.M. Het aantal lanceerbuizen is onbekend.

Scheepsbouw.

Ki m k i e 1 e n.

Volgens een artikel voorkomende in „Shipping record", wordt de slingerperiode bij stilliggend schip door kimkielen vergroot. De dempwerking wordt bij vaartvermeerdering grooter, de slingerperiode zou echter bij een torpedoboot weder belangrijk kleiner zijn geworden naarmate de vaart grooter wordt. Dit laatste zou daardoor verklaard moeten worden, dat in de vaart de mede in slingering gebrachte watermassa kleiner is dan bij stilliggend schip.

Duitschland,

Volgens de „Moniteur de la Flotte" heeft de kleine kruiser „Rostock" eene proeftochtsnelheid van 29.21 mijl behaald, zijnde 2 mijl boven de verwachte. Bij de zesuursproeftocht was de gemiddelde snelheid 27.4 mijl. Voor het zusterschip „Karlsruhe" bedroeg deze laatste 27.6 mijl.

Beide schepen zijn voorzien van parson's-turbines.

Sluiten