Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

boekbeoordeeling. 469

en de waarde der restcorrectie ca_ daarna door eenvoudige aftrekking wordt gevonden.

Bovengenoemde correctie cl is dezelfde als de eerste correctie der circummeridiaanstafels van bossen en Mars, hetgeen blijkt uit:

' i:„ k „i_ \ 34377 m

cx (in boogsec.) =

sin. N

206265 m

sin. N

206265 sin vers. p cos. b cos. d

sin. (b — d) . 206265 0 — cos./) cos. ^ cos. d

sin. f/) — öQ

206265 (* — 1 + ~2 ~~lf4) cos- b cos- ^ L) sin. (b — d)

V2 X 206265 [p1 sin2 1" — — sin4 1*) 3)

12

V

tg b — tg d j(900)2 sin. 1"/'2 —^77^ sin3 I* //4J

ter b — U d

Va (900)s sin. 1" ^>'2 — sin.3 1" p'

tg b — tg d

U.UUUUUl 'JOU p 'j.

tg b — tg d

Werkt men naar Marcq St. Hilaire (hoogtepunt) dan zijn met het bovenstaande de beide correcties volkomen bepaald, daar men dan berekent de hoogte in de gegiste plaats en de hiervoor benoodigde (gegiste) breedte volkomen bekend is. Anders staat het, indien men naar de methode breedte door den tijd (breedtepunt) wil te werk gaan. Men zou dan cle correcties moeten berekenen met de breedte van het breedtepunt, welke men juist zoekt en dus niet kent. De correcties worden dan toch berekend met de gegiste breedte, doch het is noodig daarvoor naderhand nóg een correctie

J) px is hoek p, uitgedrukt in radialen.

2) p is hierin uitgedrukt in boogseconden.

3) p' is hoek p in minuten tijds uitgedrukt.

Sluiten