Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

474

aankondigingen.

en Tamiang-rivier. i : 50.ooo, met plan : Mond der Soengai Ijoe. 1 : 20.000. b. Westkust Celebes. Paloebaai. Reede Wani. 1 : 10.000. c. Stille Oceaan. Miangas (Palmas). 1 : 10.000. d. Stille Oceaan. Nenoesa-eilanden. 1 : 25.000. 's-Gravenhage, Juni 1914. Prijs ƒ 0.25.

Door cleze uitgave vervallen: Ned. krt. No. 184, plans 9 en 12 : Schetskrt. No. 70, plan g.

Verkrijgbaar bij cle Gebrs. Van Cleef, Spui 28a, 's-Gravenhage.

Ned. krt. No. 189. Vaarwaters en ankerplaatsen in den Molukschen Archipel Blad I. (Westkust Halmahera en nabijliggende eilanden), met plans: 1. Ankerplaats bij Ditti. 1 : 15.000. 2. Reede Soesoepoe. 1 : 15.000. 3. Reede Djailollo. 1 : 15.000. 4. Reede Maidi. 1 : 10.000. 5. Dodinga-baai. 1 : 75.000. 6. Zuider-vaarwater naar Ternate. 1 : 75.000. 7. NO.kust Damar. Ankerplaats bij Katinai. 1 : 20.000 8. Reede Siclangoli. i : 30.000. 9. Batjan. Reede Laboeha. 1 : 30.000. 10. Reede Pajahe. 1 : 200.000. 11. Baai van Ganei. 1 : 30.000. 12. O.kust Kajoa. Reede Tagani. 1 : 20.000. 13. Dodingabaai. Reede Kajasa. 1 : 30.000. 14. NO.kust Makian. Reede Ngofakiaha. 1 : 15.000. 15. Kajoa. Reede Goeroeah-Ping. 1 : 25.000. 16. Straten be W. Batjan. 1 : 150.000. 17. Reede Ternate. 1 : 15.000. 18. Makjan. Ankerplaats bij Powati. 1 : 15.000.

's-Gravenhage, Juni 1914. Prijs ƒ 0.60.

Door cleze uitgave vervallen: Ned. krt. No. 189. Uitgave Mei 1903; Schetskrt. No. 62, plans c en cl; Schetskrt. No. 66, plan e; Schetskrt. No. 68, plan a.

Verkrijgbaar bij de Gebrs. Van CLEEF, Spui 28a, 's-Gravenhage.

Verbeterbladen voor „Ned. krt." No. 209. Juli 1914.

Verbeterblad » » » » 190- Nieuw plan 8. Oostkust Halmahera. Reede Weda. 1 : 50.000.

Verbeterblad voor „Ned. krt." No. 341. Nieuw plan 5. Oostkust Halmahera. Reede Patani. 1 : 25.000.

Kosteloos verkrijgbaar bij de Gebrs. Van Cleef, Spui 28a, 's-Gravenhage.

Catalogus van Kaarten en Boekwerken. 1914.

's-Gravenhage, Juni 1914. Prijs ƒ 0.50. Door deze uitgave vervalt de vorige.

Verkrijgbaar bij cle Gebrs. Van Cleef, Spui 28a, 's-Gravenhage.

Sluiten