Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

afstandsbepaling door hoogtemeting.

493

ooghoogte 18 voet, afstand naar schatting 30' en werd verkregen.

Geschat A, = 30', berekend SC, = 33',56 A2 = 32', » 8, = 33',2 » A8 = 33', » %a = 33',o8 dus % = 33', 1.

Er blijkt dus uit, dat bij vrij groote oorspronkelijke misschatting toch vrij spoedig een goed resultaat wordt bereikt, waarbij nog komt, dat de hierboven gevonden afstanden uit kruispeilingen e. d. gecontroleerd werden en fouten gaven, die niet meer dan c/,5 waren, waarbij de mogelijkheid niet is uitgesloten, dat de plaats der hoogtemeting beter en juister was dan de peiling (gezien b.v. de nauwkeurigheid, waarmede sub i°. ter reede Ampenan 't doel werd bereikt).

Heeft men onvrije kim, clan wordt de hoogtemeting gecorrigeerd voor

— k0 -j- k , waarin ka = kimduiking met onvrije kim tafel X » k = » volgens Brouwer tafel IX Schiet ook tafel X door te kleinen afstand te kort, clan geeft eene meting in den kwikhorizon : Ëfemeten /

x = ——— ~(- kimduiking volgens tafel IX

Wanneer deze werkwijze diensten kan bewijzen ?

i°. Bij de navigatie (passeering van één enkel eiland met bergtop op grooten afstand).

2°. Altijd wanneer om de een of andere reden geen plaatsbepaling door kruispeiling kan verkregen worden en een bergtop in zicht is van bekende hoogte.

3°. Op artilleristisch gebied bij directe of indirecte beschieting van een doel, binnenwaarts gelegen, wanneer het schip door reven, vrees voor mijnen of onderzeebooten, niet binnen zekeren afstand van den wal wil komen, en dus geen voldoend nauwkeurige plaatsbepaling kan verkrijgen. De bekende onderlinge ligging van den te meten bergtop en het doel geeft clan na de afstandsbepaling tot den bergtop eveneens den afstand tot het doel. n

Sluiten