Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

536 BESCHEIDEN UIT DE ARCHIEVEN DER MARINE,

une dépêche que j'ai 1'honneur de vous adresser au nom de mon Gouvernement. Elle est relative a une proposition d'échange et spécialement a celui pour Mr. 1'amiral TRUGUET. Le dit officier avant de se présenter a vous avec ma Dépêche, attendra votre réponse pour lui faire connaïtre vos intentions sur cette démarche. Monsieur le Général.

Rotterdam ce 9 Décembre 1813.

a

Comme il est possible que vous ne connaissiez pas encore la cause du retard qu'a éprouvé Mr. 1'amiral TRUGUET je crois clevoir vous prévenir que eet amiral, parti d'Amsterdam Lundi dernier et arrivé ce même jour a Rotterdam a été arrêté par un Détachement Russe au moment oü je lui facilitais les moyens de passé la Meuse. Les Cosaques appartenant a ce Détachement ont pris sa voiture et ses malles et il a été de sa personne reconduit a la Haye oü il se trouve actuellement sur sa parole d'honneur.

Monseigneur le Prince d'Orange aussitót après son arrivée dans le pays a fait valoir auprès des Généraux Russes les différents motifs qui plaidaient pour la mise en liberté de monsieur 1'amiral, et les représentations de S. A. R. ayant eu a eet égard 1'effet désiré, j'ai été chargé de proposer a V. E. un échange au moyen tiuquel Mr. TRUGUET serait remis

den 9«n Dec. aldaar was, heeft Kikkert waarschijnlijk van hem de opdracht ontvangen, een officier naar den Franschen bevelhebber te zenden, om over de uitlevering der krijgsgevangenen te onderhandelen. Naar welken bevelhebber ? . . . Generaal Molitor, de militaire commandant van de i7e divisie, was toen nog in Bommel, maar dit zal men niet geweten hebben, en zoo werd den kap.-luit. lucas, adjudant van generaal Sweerts, opgedragen, zich allereerst naar Willemstad te begeven. In een in Februari 1814 aan den Souvereinen Vorst ingediend request, verhaalt hij daaromtrent: „ ... in welke missie de ondergeteekende, niet kunnende slagen, daar de vijand bij zijne aankomst dezelve stad (Willemstad) reeds verlaten had, zich, alstoen, op aanzoek van de Notabelste ingezetenen, geprêteerd heeft, om die stad in staat van defensie te stellen, alsmede om eene nieuwe regering te erigeren, al hetwelk door des ondergeteekenden superieur niet alleen gegouteerd, maar zelfs hoogstens geloueerd is geworden, zooals mede consteert uit nevensgaande copie-missive van den Heer Baron Sweerts de Landas meergemeld.

„Hoezeer toen reeds eenmaal ondervonden hebbende, bij het opeischen van Hellevoetsluis, dat de Franschen tegen allen regt van oorlog een Parlementair met kogels begroeten, aarselde echter de ondergeteekende geensints, om zich opnieuw naar het vijandelijk hoofdkwartier te begeven, alstoen in Antwerpen leggende (zie Hist. Ged. 1813 I, 136, 137), doch wierd ook bij deze gelegenheid door het gedurig vuren van de voorposten gedwongen om onverrigter zake terug te koeren." (Dit request ligt in het stamboek aan het dept. van marine).

1

1

Sluiten