Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

542 bescheiden uit de archieven der marine,

plaats van naar Ooitjesplaat naar cle Willemstad, om bezit te nemen van de plaats, welke thans door de burgers, welke allen met den besten geest bezield zijn, zeer goed wordt bezet.

83. J. van Nes aan Verdooren.

ii Dec. 1813 l).

Daadelijk na den ontfangst van U Hoog Ed.Gestr. order ben ik den generaal VON BüLOW gaan kennis geeve van mijnen aanstelling, en heb ook eenig schrift (voor mij onleesbaar) bekoome ben daar meede vertrokke na Meerkerk aan 't Hooftkwartier van den gen'. Kraft 2) die mij aller gratieus ontfangen heeft, en van daar na hier mijn reis vervorderd. Hier komende ben ik geïnformeerd dat er 1400 man Cavalleristen in de tijd van 1 '/a uur met 60 hengsten en vier ponten over de Waal (lees: Merwede) zijn getrokken, ook zijn er 700 man infanterie op dezelfde manier overgezet en de schippers van den pont zegge, dat er zulk zwaar geschut niet en is, of zij zien kans om dit met hunne ponten over te zetten. Den Heer Kelder, die hier de Navale magt commandeert, heeft nog verzeekerd dat hij nog wel zo veel hengsten op morgen hier zal hebben en dan met eene westelijke wind ('t was gisteren dood stil) cloed eene hengst vijf vragten in een uur, en land telkens 25 a 30 man, zo dat 't maaken van eene schipbrug, op dit punt zo 't mij voorkomt onnut zal zijn, hier door word een Capitaal van 12 a 15 duyzend bespaard. Ik heb die, die over de Leek3) ligt, bezien, en ik geloof, dat zo men een schipbrug hier moet leggen, de hengsten 't wel doen zullen, dan zal morgen met de schippers daarover spreeke, anders zou ik genoodzaakt weezen, scheepe te Dordrecht en Rotterdam te gaan presse. De tijdinge waait heden avond, dat Breda in handen der geallieerde was en Loevesteyn door de fransen verlaate is

Op dit moment is het hier opgepropt met Huzaren (n.1. Russische), en morgen verwagt men nog een geheel Regiment, 't is te hoopen zij maar over zullen gaan, want hier is niemand meester van zijn huis. De huizen en op den dijk onder den blooten hemel is 't opgepropt van menschen en paarden.

Ik heb daar zo de overheden of de oudste schippers bij

') Uit Hardinxvelt. — Arch. A'dam.

2) Generaal-majoor von Krafft was commandant van een der vier brigades (de 6=) van von bülow's 3« Pruisische legerkorps. :l) Hiermede moet die te Vianen bedoeld zijn.

Sluiten