Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KORTE MEDEDEELINQEN.

Zeevaartkunde.

Navigatie bij mist.

In 't Augustus-nummer van „The Wireless World" wordt de aandacht gevestigd op de goede resultaten, met inrichtingen van de Marconi Beïlini Tosi draadlooze richtingvinder bereikt. Gedurende een reis van het Canadeesche s.s. „Royal George" bevond de kapitein F. H. Thompson dat men met behulp van het instrument de kompaspeiling kon vaststellen van Kaap Race, Kaap Ray, Father Point en van de s.s. „Columbia", „Calgarian" en „Sicilian". De „Columbia" was 68 mijl weg, de „Sicilian" i8ende „Calgarian" 53 mijl. Ook als een schip in nood de S.O.S. oproep doet, meent de heer TfiOMPSON zal hier veel profijt van getrokken kunnen worden.

In 't algemeen zegt verder het tijdschrift schijnt voor cle draadlooze telegrafie met 't oog op een veilige navigatie bij mist een toekomst te zijn weggelegd. Terwijl toch mistbanken een groote storenden invloed op de voortplanting van het geluid hebben, zou dit voor de draadlooze mistseinen veel minder het geval zijn.

Literatuuropgaven.

Immler, W.: „Ueber die Verwendbarkeit vierstelliger Zahlentafeln in der Nautischen Astronomie".

„Ann. d. Hydr. und mar. Meteorologie" Jaargang 1914 blz. 439.

P. Michelitsch : „Deviationsanalyse der Magnet kompasse mit Rücksicht auf die Deviations-anderungen in Fahrt".

„Ann. d. Hydr. und mar. Meteorologie" Jaargang 1914 blz. 495.

Torpedo's.

Engeland.

Eenigen tijd geleden zijn proeven genomen, om de minst opvallende kleur voor torpedobooten tijdens nachtelijke aanvallen bij beschijning door zoeklichten vast te stellen. Van de kleuren groen, zwart, lichtgrijs en wit was de laatste, die '"et de kleur van den bundel van het zoeklicht het best overeenkomt, het minst verkenbaar.

Sluiten