Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

22

KORTE MEDEDEELINGEN. 585

14 Sept. D. hulpkr. „Cap Trafalgar" in i«4om in den grond geschoten door Eng. hulpkr. „Carmania" ter oostkust van Z. Amerika.

D. opnemingsvaartuig „Möwe" door Eng. kruiser „Pegasus" in den grond geschoten.

20 Sept. Eng. kruiser „Pegasus" ten anker ter reede van Zanzibar wordt in den grond geschoten door D kruiser „Königsberg".

D. kruiser „Emden" bemachtigt 11 Eng. handelsschepen in de Golf van Bengalen. Eng. opl.schip „Figard II" vergaan.

Sept. Eng. kruisers ..Aboukir"

hoogte van Hoek van Holland tot zinken gebracht door D. onderzeeboot U 9.

De 3 kruisers patrouilleerden met ± 7 mijlsvaart in de i\ oordzee en waren door voorafgaande weersomstandigheden niet vergezeld van torpedojagers. „Aboukir werd eerst getroffen te 6^25 vm en zonk spoedig. „Hogue" en „Cressy" kwamen tot op zeer korten afstand van „Aboukir" ter hulp met hun sloepen. Tijdens dit reddingswerk werd , Hogue" getroffen; onmiddellijk na de torpedo explosie werd een tweede explosie waargenomen ; deze laatste was of van een tweede torpedo öf van een der munitie magazijnen. Zeer kort daarna te 7" 1 5 werd Cressy" getroffen door een torpedo, waarvan de baan werd gezien en welke werd geschat op een lengte van 5 a 600 yards. „Cressy" kreeg io° slagzij over S B een tweede torpedo miste ± 7 M. achter langs het schip, doch 15 min. na de eerste torpedo trof een derde torpedo, die „Cressy" te 7^5 deed zinken. Van de gezamenlijke bemanningen, ± 2100 man werden er + 300 gered.

23 Sept. Austr. onderzeeboot AE I gezonken.

1 Oct. Eng. kruiser „Cumberland" neemt een D. kanonneer¬

boot en 9 D. handelsstoomers ter W.kust van Afrika D. oorlogsschepen beschieten de Japansche stellingen bij Kiautschau en de Japanners doen een D. torpedoboot zinken.

2 Oct. De Engelschen leggen een mijnenveld in de Noordzee

„The German policy of mine laying, combined with their submarine activities, makes it necessary on

Sluiten