Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

588

KORTE MEDEDEELINGEN.

schepen,waaronder de monitors „Severn", „Humber" en „Mersey", welke gebouwd waren voor Brazilië en door het Eng. Gouv'. in beslag zijn genomen, beschieten met groot succes de rechtervleugel van het D. leger nabij Nieuwpoort en Ostende. Aanvallen van D. onderzeebooten op de monitors hadden, waarschijnlijk door het ondiepe vaarwater en een bewakingscordon van torpedojagers, geen succes.

8 of 9 D. kruisers bevinden zich nog in de drie oceanen; één der laatste berichten is, dat de D. kruisers „Karlsruhe" en „Dresden" in den Atl. Oceaan wederom 12 stoomschepen hebben buitgemaakt, waarvan de bemanningen aan wal werden gezet; 70 Eng., Fr., Austr., Jap. en Russ. kruisers zijn thans op jacht naar deze D. kruisers. 25 Oct. Eng. Torpedojager „Badger" krijgt een missende torpedo van een niet geheel ondergedompelde onderzeeboot, welke boot direct daarop door den jager wordt overstoomd. De „Badger" loopt met beschadigden steven in Engeland binnen; de Duitschers rapporteeren dat ook de onderzeeboot terugkeerde.

29 Oct. Zeegevecht in de Zwarte Zee, waarbij R. mijnen-

legger „Pruth" en een R. torpedojager door de Turken tot zinken worden gebracht; daarna beschieten Turksche schepen Sebastopol, Novo Rossick en Odessa, waarbij een R. kruiser en 6 andere schepen in den grond worden geschoten.

30 Oct. D. kruiser „Emden" komt met Japansche vlag en

bijgemaakten 4en schoorsteen ter reede Penang en doet aldaar de R. kruiser „Schemtschug" en een Fr. Torpedoboot zinken.

D. kruiser „Königsberg" wordt door Eng. kruiser „Chatham" bij Mafia (D. Oost-Afrika) op ondiep water aangetroffen, terwijl de bemanning van de „Königsberg" zich aan den wal heeft verschanst. Na een beschieting zonder bekend resultaat doet de „Chattam" in de vaargeul een kolenschip zinken, waardoor de „Königsberg" zit opgesloten.

31 Oct. Eng. kruiser „Hermes", dienstdoende als drager van

watervliegtuigen, wordt in straat Dover door D. onderzeeboot 's morgens 9 u. met 2 torpedo's tot zinken gebracht.

Sluiten