Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KORTE MEDEDEELINGEN.

ÓOI

ieder met 3 vuren en met een gezamenlijk oppervlak van pl.m. 520 vierk. Eng. vt. en een verwarmend oppervlak van pl.m. 21000 vierk. Eng. vt. De stoomdruk is 15 K.G. p. cM2.

De ketels werken onder geforceerden trek volgens HOWDEN'S systeem.

De geheele machine- en ketelinstallatie wordt geleverd door de Nederlandsche Fabriek van Werktuigen en Spoorwegmaterieel, te Amsterdam.

Het schip kan vervoeren :

202 passagiers ie klasse in 107 hutten en 4 luxe hutten. 129 passagiers 2e klasse in 49 hutten, 46 » 3e » » 16 » 42 » 4e » » één verblijf.

De bemanning telt 261 personen, zoodat het aantal opvarenden 680 kan bedragen.

Speciale vermelding verdienen de vier luxe hutten in de eerste klasse, die zeer smaakvol zullen worden ingericht en bij ieder waarvan een afzonderlijke badkamer behoort.

Ter beschikking van de ie klasse passagiers staan een deksalon en een rooksalon. Het eetsalon biedt plaats voor 138 personen. Verder is nog aanwezig een kinderkamer en een gymnastieklokaal, terwijl de comfort aan dek door een veranda zal worden verhoogd. Ten gerieve van fotografeerende passagiers is op het schip ook een donkere kamer aanwezig.

Ook de 2e en 3e klasse passagiers hebben verschillende salons tot hunne beschikking. De 2e klasse passagiers zullen ook een dek-veranda te hunner beschikking krijgen.

Een ruim promenadedek biedt den passagiers groote wandelruimte.

Het schip wordt uitgerust met 14 sloepen, waarvan twee motorbooten, een kapiteinsgiek en een vlet; alle booten kunnen worden gestreken met behulp van Welin Quadrant davits en bieden voldoende ruimte om, in geval van nood, alle opvarenden te bergen.

Verder wordt het schip voorzien van draadlooze telegrafie en van een toestel voor onderwaterkloksignalen. Het wordt geheel electrisch verlicht, terwijl verder tal van inrichtingen aan boord door electriciteit worden gedreven.

Wat betreft de eigenlijke te waterlating, daaromtrent het volgende:

Het afloopgewicht van het schip bedraagt ongeveer: 6470 ton en is derhalve belangrijk grooter dan van het laatste mailschip de „Prins der Nederlanden" waar het pl.m. 5000 ton bedroeg.

De te waterlating zelf werd bewerkstelligd door mevrouw

Sluiten