Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

boekbeoordeelingen.

605

Handboek der Scheepvaartwetten, Scheepvaartcontracten en Sckeepsadministratie door T. J. Noorda en C. A. G. van der Boom. Tweede vermeerderde druk. Uitgave duwaer en van GlNkel, Amsterdam. Prijs f 5.—.

Wel mogen de samenstellers met voldoening op dezen arbeid zien, waar reeds binnen het jaar een tweede druk van dit Handboek kon verschijnen. Het bewijst hoe dit werk aan een behoefte voldoet en bij allen die tot de scheepvaart in betrekking staan in goede aarde is gevallen.

De vermeerdering met ongeveer 100 bladzijden is een gevolg van belangrijke uitbreiding der hoofdstukken : de Schipper, de Schipperswet, Assurantiën en Averijen en De Scheepspapieren. De hoofdstukken : De Schepenwet, De Journalen, Bepalingen op den Loodsdienst en Quarantaine maatregelen zijn in verband met wetswijzigingen aangevuld en gewijzigd.

Op verzoek is een nieuw hoofdstuk : De Bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee toegevoegd. De commentaren op elk artikel bevatten menige wetenswaardigheid en munten uit door de duidelijke omschrijving. Ieder wien het commando van een zeewacht kan opgedragen worden, zal ze met genoegen lezen en er vele nuttige wenken in vinden.

We meenen dan ook de gegronde verwachting te kunnen uitspreken, dat deze uitgave in meerdere mate dan de eerste druk op prijs zal worden gesteld, door allen, die kennis moeten dragen van deze wetten, en contracten.

Taschenbuch der Kriegsjlotten ipi^/ij, kriegsausgabe: Die Fremden Kriegsjlotten. Uitgegeven door B. Wever, Kapitan-leutnant a D.

Deze uitgave van het zoo goed en algemeen bekende zakboek geeft de samenstelling van alle vloten behalve die van Duitschland en Oostenrijk. Het is tot eind Augustus bijgewerkt. Als alle vorige uitgaven munt het door nauwkeurigheid en handige samenstelling uit. In vorm en schikking deistof komt het overeen met de vorige uitgaven.

Wij ontvingen :

„Wiskundig Tijdschrift", onder redactie van F. J. Vaes, met medewerking van vele wiskundigen. Elfde jaargang 19141915- Aflevering 1.

Sluiten