Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6oM

IN MEMORIAM.

de voorwendsels zijner afmakers tot het weigeren van gelden voor een door hem gewild schip, dat hiervan (omdat het nog niet in alle deelen gereed was) geen ontwerp was overgelegd. Een zeer bevoegd persoon gaf toen den raad, het onvolledige ontwerp aan de Kamer te vertoonen, hetgeen, volgens dezen, voldoende zou zijn. Maar GERICKE weigerde, hij wilde geen plan overleggen, waarvan hij niet kon zeggen dat het geheel het schip voorstelde, dat hij verlangde. Had hij den raad opgevolgd, dan zou de behandeling van zijne begrooting vermoedelijk een geheel anderen loop hebben genomen en hij als Minister voor de Marine behouden zijn gebleven.

Laat jong en oud hem met groote waardeering gedenken!

N. Mac: Leüd.

Sluiten