Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BESCHOUWINGEN OVER TREFKANS.

623

vlak werken. Het is gemakkelijk in te zien, dat wij deze twee oorzaken niet door ééne resulteerende kunnen vervangen, immers de verschillende waargenomen punten zijn over het geheele vlak verspreid.

Wij zullen echter trachten aan te toonen, dat wij deze twee oorzaken kunnen vervangen door twee andere, welke als onafhankelijk van elkaar kunnen worden beschouwd en loodrecht op elkander staan.

Zij A het waargenomen punt, O het gemiddelde trefpunt, OB en OC de richtingen, waarin de oorzaken van afwijking werken, OB = u en OC = v de afwijkingen benoodigd om het punt A te verkrijgen, OX en OY de richtingen der oorzaken, waardoor wij ons de twee oorspronkelijke vervangen denken, « en (3 de hoeken, welke de richtingen OB en OC maken met OX.

Stellen wij verder de afwijking volgens OX, zijnde OD, gelijk x en de afwijking OE volgens OY gelijk y, dan zijn x en y de afwijkingen benoodigd om volgens de oorzaken van afwijking in de richtingen OX en OY het punt A te verkrijgen.

De middelbare afwijkingen zullen wij noemen ct\ (volgens OB), «8 (volgens OC), A (volgens OX) en B (volgens OY).

De waarschijnlijkheid van eene afwijking u wordt voorgesteld door :

Y

£

6

11

Sluiten