Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BESCHOUWINGEN OVER TREFKANS.

631

sin.2 (y — ff)

ie» nni 1 >sin-2 ~ & (x sin- y ~ ycos- ^2 1

+

4 «l2 «32

sin.2 (7 — «) (x sin. ff — «/ cos. ff)2 4 V «s3

sin.2 (0 — a) (x sin. ff — «/ cos. ff)2 4 «3*

sin.2 (ff — a) (x sin. ff — y cos ff)2

4V ' 2 sin. (7 — a) sin. (ff — a) (x sin. 7

4 «3

+

4 «j2 ög2

4 flg''

4 «22 «82

sin.2 (7 — p)

(Cu — D)2 4- — \sin-3 0 — P) (x sin- y — y cos- jf +

C2 J 4 W

sin.3 (7 — /?) (x sin. ƒ? — j/ cos. P)2 ^ 1 | sin. (7 — a) (x sin. /? — «/ cos. /?) — sin. (/? — a) (x sin. y—y cos. 7) j2

4 «23 ö33

welken vorm wij kunnen herleiden tot: (Cu — D)3 1 ((x sin. 7 — y cos. 7)3

t r^> \ . _.<>.. » r

sin.2 (7 — /?) 1 C2

4 W

(x sin. ff — y cos. ff)2 (x sin. a — «/ cos. tx)2^

, „ 2 „ 2 . - 9 _ o c

zoodat:

4 «ï-* «3

W^2 =

x2 y2

"*m «i«2«s sin. (7 — ff) l/(2

(C« ■— D)2 . I i(x sin. 7 — «/ cos. y)s

sin.2 (7 —ff) 1 C2} 4«i3«22

. (x sin. ff — y cos. ff)2 . (x sin. a — «/ cos. «)2

4 «2 «3-

+

4«1 «8

Geven wij nu aan u de waarden tusschen de grenzen - co en °°> z0° wordt:

+ 00 x2 y2

w

(u = + 00) x2y2

(u = - co) xiyi aï a2 a% sin. (7 — ff) l/(2 ti)3

ƒ ƒ

(C« — D)2 1 (x sin. 7 — «/ cos. 7)

dn.2 (7 - ff) C2

4«i2«23

CO X! y,

du dx dy

Sluiten