Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

afstandsberekening uit berghoogtemeting. 675

VERBETERDE NIEUWE GETIJCONSTANTEN VOOR WESTGAT SOERABAJA (DJAMOEANRIF).

In de ie aflevering van den loopenden jaargang van dit tijdschrift geeft de heer P. Joh. smits nieuwe getijconstanten voor Westgat Soerabaja berekend uit 44 series van elk 28 dagen volgens de tot nu gebruikelijke methode.

Genoemd artikel gaf mij aanleiding, om de kappa-getallen van Ss en Kx (bij benadering resp. gelijk aan die van K2 en P) te verbeteren door toepassing der tafels Vb en VII mijner, in de „Mededeelingen betreffende het Zeewezen", — 33e Deel, 5C aflevering — gepubliceerde studie over „Benadering van Getijconstanten uit een korte waarnemingsreeks".

In de navolgende tabel zijn de resultaten hiervan gegeven,

Sluiten