Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UIT DE PERS.

„Algemeen Handelsblad" van 31 December 1914.

Oorlogsvoorbereiding in Nederland. — Wie heeft niet met vreugde beantwoord den oproep der Vereenigirig „Volksweerbaarheid" ?

En wie heeft niet met nog grooter vreugde vernomen de verklaring van den Minister van Oorlog over zijne plannen in verband met algemeenen dienstplicht?

Gode zij dank! Er komt kentering in de stemming. Wij, Nederlanders, hebben de les dan ook wel van zeer nabij gezien. Wij hebben bijna aan den lijve gevoeld de straf voor onze lauwheid en halfheid in alles wat 's lands verdediging betreft. •

Dat we tot nu toe die straf niet hebben ondergaan, werkelijk we hebben het niet aan ons zelf te danken. Het was voor een groot deel toeval.

De ruwe werkelijkheid heeft het ons wel getoond : Wanneer het om de levensbelangen van groote mogendheden gaat, dan is de neutraliteit van militair-zwakke staten in groot gevaar.

En .... wanneer het vreeselijke dat thans over onze zuidelijke broeders gekomen is, ons had getroffen, wanneer duizenden van onze jonge mannen waren doodgeschoten, door granaten uit elkander gerukt, wanneer Maastricht, Den Bosch, Arnhem en Utrecht waren platgeschoten, Amsterdam in vreemde handen was en nog gevochten werd om een heel, heel klein stukje van ons land, waar dagelijks honderden der onzen vielen

Wanneer ons Vorstenhuis had moeten vluchten over de zee, en wij dezen oudejaars-avond bijna allen zouden treuren over het verlies van zonen en broeders en over het verlies van bijna alles, wat wij gedurende ons geheele leven hebben opgebouwd ....

Als onze gezinnen uit elkander geslagen waren, verstrooid, de een hier, de ander over de zee, een derde dood en een vierde nog in de loopgraven, wanneer ons huis verwoest was, alle bedrijven stil lagen, handel en scheepvaart verdwenen waren en het geheele land meer dan een menschenleeftijd achteruit was gezet ....

Sluiten