Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

734

BENADERING VAN GETIJCONSTANTEN.

invloed van een enkeldaagsch bij de analyse van een dubbeldaagsch getij en omgekeerd verwaarloosd kan worden." Bij een analyse van N3 over dag (26 dubbele omloopen) is het grootste der storende dubbeld. getijden M„ geheel geëlimineerd en S2 en K2 bijna geheel. Om den invloed van het enkeld. getij O nog op te heffen, wordt de observatieduur tot 55 etmalen uitgebreid.

Teneinde praktisch te onderzoeken of 27* dag voldoende lang is, om den invloed van O bij de benadering van het dubbeld. getij N2 te kunnen verwaarloozen, staat op het oogenblik slechts 1 geval Sitka (Alaska) te mijner beschikking. Dit geeft voor N2 :

Benadering x = 322° H = 26 cM.

Berekening- )

uit 1 jaar \ * = 335° H = 23 cM.

Geen kwaad resultaat, daar de amplitude van het storende getij O 28 cM. bedraagt.

Ik hoop het bovenstaande nog aan meerdere gevallen te kunnen toetsen en dan de resultaten hiervan te publiceeren. Voorloopig blijft daarom een observatieduur van 55 dagen voor N2 gewenscht.

Met den heer T. ben ik het geheel eens, dat het aanbeveling verdiend zou hebben, om ook de gegevens voor de berekening van het astronomisch argument van N2 (met name p = lengte perigeum) en de vakjes, waarin een dubbele inschrijving moet geschieden, op te nemen.

En hiermede hoop ik den heer TlSSOT overtuigd te hebben van de voordeden, die de door mij aangegeven methode biedt.

J. T. A. J. BRUINSMA.

Sluiten