Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van hr. ms. politiekruisers op de noordzee. 747

gezondheid bijvoorbeeld eenige maanden te voren worden verwittigd van zijn aanstaande plaatsing op de visscherij, zoodat hij zich in het onderwerp kan inwerken. In Nieuwediep is hiertoe gelegenheid genoeg, daar er een zoölogisch station is, dat rijke bronnen bevat over dit gebied, welke mij door den directeur Dr. REDEKE, steeds welwillend ter beschikking zijn gesteld. 30. indien mogelijk moet de plaatsing voor langeren tijd geschieden, 40. de officier van gezondheid zal het bezoek aan onze havenplaatsen benutten om in contact te komen met de reeders, en indien mogelijk zal hij dan ook voordrachten kunnen houden voor de schippers.

Het bijdragen tot het verbeteren van den gezondheidstoestand in een van de bloeiendste bedrijven in ons volksbestaan is een nuttige en schoone taak van de Koninklijke Marine !

R. Lach de Bère.

Literatuur.

Geneeskundige Jaarverslagen der Koninklijke Marine. Jaarverslagen der Visscherijinspectie. hoogendijk, de Grootvisscherij.

Dr. J. B. van Leent, Über die Krankheiten der Hochseefischer, Archiv für Schiffs- und Tropenhygiëne 1904.

Dr. O. von WlLUCKl, Die Krankheiten der Heringfischer und Ihre Bekampfung, Archiv f. Schiffs-und Tropenhygiëne 1915.

Dr. J. C. mom, Onderzoek betreffende de hygiënische toestanden in het zeevisschersbedrijf. 1910.

Heyermans, Leerboek der Beroepsziekten.

Rapport der commissie benoemd in zake hygiënische toestanden aan boord van zeevisschersvaartuigen. 1910.

Bulletin de la „Société des Oeuvres de Mer".

Archives de Médecine navale.

Mededeelingen over de Visscherij.

Mitteilungen des Deutschen Seefischereivereins.

Kapitan z. S. Dittmer, Die Seefischerei und die Mittel zu ihrer Hebung in Deutschland, Marine Rundschau 1914.

Sluiten