Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

betrekking hebbende op de omwenteling in 1813/14. 785

De admiraal YOUNG heeft goedgevonden, mij te gelasten naar Hellevoetsluis terug te keeren.

.... Heden avond laat is hier gearriveerd een Engelsche koopvaardijbrik, inhebbende 200 Hollandsche zee- en landofficieren, waaronder zich bevinden de Colonel ter zee K.anselaar, van Maaren en Luit. ter zee Poot.

135. Hoek aan Lantsheer.

27 Dec. 1813. :)

Eindelijk zijn de booten onder ordres van Capt. Lt. DüRLEN aangekomen ; dan hunne armering is inderdaad niet minder dan in regel. Allen zonder onderscheid hebben wij hier in orde moeten maken. De boot 62 heeft slechts een 8 <ff voorop leggen, moet hier dadelijk zes van zijn manschappen debarqueren, die ongeschikt zijn om te dienen, de een te oud, de andere met vallende ziekte, de derde met een zeer hoofd, de anderen gebreken aan vingeren en handen.

De Boot 115 gecd. door een L'. Onkruid die zich allerschandelijkst te Gouda heeft gedragen ingevolge rapport van den comm'. der stad, wie eene eclatante satisfactie vordert, is wel aan deze kant Gouda, doch nog niet hier. Deze heeft, zoo men mij informeert, ook al eene slechte equipage, dat almede de reden is, hij zoo lang onderweg blijft ; van de divisie van den Capt. L'. Pool zie ik nog niets.

Na U EdGestr. dit een en ander te hebben gecommuniceerd, permitteren mij te verzoeken te zorgen, de nodige orders gegeven worden, dat men geene booten afzendt dan compleet uitgerust en wel bemand met geschikte officieren, want diegeene, die zodanig niet arriveeren, veroorzaken meer onkosten en moeite hier als dat ze nuttig zijn voor het defensiewezen.

136. Lijst van de in Kikkert's departement nog voorhanden lichte vaartuigen.

28 Dec. 1813 3).

Haven Rotterdam. Brikken: ,,de Havik" en „de Haai".

Haven Hellevoetsluis. Corvetten : „Iris" en „Ajax" ;

_V~uit Rotterdam. — Kopieboek van Kikkert. — Lantsheer is chef van den marine-staf in Amsterdam (zie hiervoren blz. 62 No. 9.) 2) Uit Rotterdam. — Arch. dept. van marine.

Sluiten