Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

32

MARINEBEGROOT1NG, ENZ.

zaken, halve en oppervlakkige ontwikkeling, zoogenaamde intellectueele ontwikkeling, welke het arbeidsveld voor propaganda maar al te vruchtbaar maakt, en het eenige wat er dus gedaan is, is niet een poging om propaganda te maken tegen een politieke partij, maar alleen een pogingom de zaken van een meer wetenschappelijk standpunt te laten bezien door toekomstige officieren. Er is geen enkele verdere aanbeveling bij gedaan, maar door de wijze waarop de maatregel wordt bestreden wordt natuurlijk de belangstelling gewekt!

De beraadslaging wordt gesloten.

Het wetsontwerp wordt in stemming gebracht en met 32 tegen 2 stemmen aangenomen.

Vóór hebben gestemd de heeren Haffmans, Franssen, Ferf, Bavinck, de Boer, 't Hooft, Fokker, van Voorst tot Voorst, Michiels van Kesscnich, Bergsma, Dojes, Staal, Drucker, van Houten, van der Kun, Tjarda van Starkenborgh, van der Does de Willebois, van Lanschot, van der Feltz, van Wassenaer van Rosande, van Waterschoot van der Gracht, d'Aumale van Hardenbroek, Bloembergen, van Löben Seis, van der Lande, Laan, van Lamsweerde, van der Maesen de Sombreff, Hovy, Bosch van Drakestein, van den Berg en de Voorzitter.

legen hebben gestemd de heeren Polak en van Kol.

Afwezig waren bij deze stemming de heeren van der Swaay, Verheijen en Reekers.

Sluiten