Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

FOTO-TOESTELLEN

en benoodigdheden. Projectie Lantaarns (voor lichtbeelden). Bioscopen. - Kijkers. IVEN8 & Co.

AMSTERDAM, 164 Rokin. DEN HAAG, 124 Noordeinde. NIJMEGEN. GRONINGEN.

Hofleverancier van H. M. de Koningin.

II ïi ï Civiele en Militaire Kleedermakerij.

nPPHISn NlfflPlQ Indische Uitrustingen. 1101111011 llVUulü HEEREN-MODEARTIKELEN.

dI WITTE GOEDEREN.

Spoorstraat 41, Helder. (fa'or<//c/"fl Gedingstukken.

r Vraagt prijscourant.

Nederlandsche Fabriek van Turnartikelen en Schoolmeubelen (voorheen J. H. Keunen).

Directie: W. G. HASPER & J. H. KEUNEN. 2e LEEQHWATERSTRAAT 5. - AMSTERDAM. Telefoon 1601. Oudste fabriek in Nederland. Opgericht 1868.

Verschenen bij C. de Boer Jr., te Helder:

Inleiding

TOT DE

Maritieme Strategie en Zeetactiek

DOOR

6. J. W. PUTMAN ORAMER,

Luitenant ter zee der le klasse, Officier-Instructeur bij het Kon. Instituut voor de Marine.

Met circa 50 figuren tusschen den tekst.

Prijs, geb. in heel linnen stempelband,

f 6.00.

Speciaal voor de Marine.

Briefpapier in diverse formaten en CorresDQndentiekaarten.

met bijpassende envelloppen (mede zeer geschikt voor uitnoodiging, enz.) bestempeld met anker en reliëf, in goud en zilver, rood en blauw, en met embleem Stoomvaartdienst in goud en in blauw, voorhanden bij

C. DE BOER Jr., te HELDER.

Prijs f2.75 a f3. ~ per doos

HERMAN KOPPEN - hooftelefcoon8no"^5elder'

Reis- en Toiletbenoodigdheden.

Engelsche en Amerikaansche Artikelen. Koffers, Tasschen, Parfumeriën, Zeepen. Tand-, Nagel-, Haar- en Kleerborstels.

Sluiten