Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

174 marinebegrooting voor het dienstjaar 1915.

Art. 290. Traktementen van mindere geëmployeerden en werklieden enz., wordt verminderd met f 47630 cn gebracht op f 614640.

Het totaal der Ilde onderafdeeling wordt verhoogd met f 1338 180 en gebracht op f 6740981.

lilde Onderafdeeling.

Art. 32a. Koninklijk Instituut voor de Marine, kosten voor het personeel, wordt verminderd met f 400 en gebracht op f 136 589, wordende het geheele artikel gebracht op f 211 522.

Artikel 40a. Kosten van de marinebakkerij, traktementen enz, van het personeel worden verminderd met f4197 en gebracht op f 9925, wordende het geheele artikel gebracht op f 50 046.

Art. 45. Reis- en verblijfkosten, transportkosten van zeemiliciens, wordt verminderd met f 6000 en gebracht op 66 000.

Het totaal der lilde onderafdeeling wordt verminderd met f 10 597 en gebracht op f 5 677 119.

2 de Afdeeling. Iste Onderafdeeling.

Art. 77. Bezoldiging van den inspecteur-generaal enz., wordt verminderd met f 1200 en gebracht op f 39484.

Art. 79. Bureau- en lokaalbehoeften, wordt verminderd met f 100 en gebracht op f 16 280.

Art. 81. Bezoldiging van de ambtenaren enz., wordt verminderd met f 800 en gebracht op f 67 360.

Art. 82. Kosten voor het meten van den diepgang van schepen, wordt verminderd met f 8300 en gebracht op f 15 500.

Art. 83. Aandeel in de loodsgelden enz., wordt verminderd met f 2074 en gebracht op f 1 602 866.

Art. 85a. Kosten der loods- en afhaalvaartuigen, aanbouw en aanschaffing, wordt verminderd met f 101 500 en gebracht op f 309 088. wordende het geheele artikel gebracht op f 707.088.

Art. 87. Aanbouw van loodsgebouwcn enz., wordt verminderd met f 350 en gebracht op f 25 700.

Art. 88. Onderhoud van loodsgebouwen enz., wordt verminderd met f 2500 en gebracht op f 11 100

Art. 91/;. Kosten der betonningsvaartuigen, aanschaffing, herstelling enz. wordt verminderd met f 22485 en gebracht op f 19720, wordende het geheele artikel gebracht op f 43 620.

Art. 92a. Kosten van instandhouding van de betonning, enz., dagloonen, enz. van het personeel, wordt verminderd met f 501 en gebracht op f 3663, wordende het geheele artikel gebracht op f 44 263.

Art. 93. Bezoldigingen van opzichters bij de verlichting, enz., wordt verminderd met f 537 en gebracht op f 276420.

Art. 94. Kosten van het materieel der verlichting, wordt verminderd met f 109435 en gebracht op f 269 540.

Het totaal der Iste onderafdeeling wordt verminderd met f 249 782 en gebracht op f 3311 972.

Sluiten