Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I N H O U I).

Bladz.

Antiquarius, Uit de oude doos, Amsterdamsche

muziek I, II, eu III. . . . 145, 193, 259 Aphrodite, door S. Bottenheim 420

Bastiaans, Johaunes, door A. W. Weissman,

III, IV (slot) en postcriptum. . 1, 66, 110

Beethoven, brieven 541

Bericht van de uitgevers 529

Bottenheim, S., Aphrodite 420

Bijdrage tot de studie der kritiek, door

Jhr. A. Rappakd 493

Bijdrage tot het hoofdstuk „Kritiek", door

Thoewalt 289

Brieven van Rossini, door Hollander . 306, 358

Causerie over een zeer ernstig onderwerp,

door Louis de Haas 369

Conservatorium, Het Koninklijk, voor muziek 1826—1906, door R. Schuuemans ... 210

Courrier musical de Paris, par Guy de

Montséguk 19, 73

Een en ander over oude en nieuwe premières, door C. v. 0 12

Een en ander over theater-premières, door C. v. 0 158

Bladz.

Een nieuwe uitgave der brieven van Beethoven, door Joiian A. van Embden . . . 541

Een praatje over het beoordeelen van muziek

en musici, door Jhr. A. Rappaed . . . 152

Embden, Joiian A. van, Een nieuwe uitgave

der brieven van Beethoven 541

Eeven Dorens, C. van, Het Gregoriaansch

probleem 385, 433

—— Oneenige eenheid 354

Fles, Anna. f 553

Fuente, J. D. H. de la (1836—1906) . . 77

Gregoriaansch probleem, Het, door C. van

Eeven Dorens 385, 433

Haas, Louis de, Causerie over een zeer ernstig

onderwerp 369

Over „Het begrijpen van muziek". . 104

Herinneringen aan Mendelssohn, door A. W.

Weissman 367

Hol, J. C, Naar aanleiding eener recensie . 62

Hollander, Brieven van Rossini. . . 306, 358

, Iets over kunstbescherming . . 411, 450

■, Wagners „Tannhauser" in de nieuwe

bewerking 199, 249

Sluiten