Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

44

Florimond van Duyse, is nu de 32o aflevering verschenen (bij Martinus Nijhoff). Het bevat een voortzetting der Maria-Kerstliederen, gevolgd door Nieuwjaarsliederen.

Ongeveer een honderdtal toonkunstenaars en vrienden der muziek in ons land, hebben zich vereenigd tot een Nationaal Comité om een gedenkteeken voor Richard Hol op te richten. Het daaruit gevormd uitvoerend Comité is aldus samengesteld: mr. J. G. Patijn, eere-voorzitter; jhr. mr. J. F. Humalda van Eysinga, voorzitter; jhr. T. W. O Quarles van Ufford en M. H. van 't Kruijs, secretarissen; Z. C. Gysberti Hodenpijl van Hodenpijl en M. J. H. Kessels, penningmeesters.

Bij de gehouden eind-examens aan het Kon. Conservatorium te 's Gravenhage, zijn aan de volgende leerlingen einddiploma's uitgereikt: Voor solozang aan: mej. M. Dhont, mej. C. Schlingemann, mej. A. Müllemeister, den heer Th. de Bruyn, mej. J. C. van Leyden, mej. T. A. P. de Nocker en mej. J. M. Mik. Voor piano aan: mej. J. Th. Doeleman, mej. A. Lagerweij, mej. S. van den Broek d'Obrenan, den heer L. N. H. de Haas, mej. A. Medenbach, mej. C. A. M. Ament, mej. A. de Vos, den heer T. H. Kapteijn, den heer L. J. Mens, mej. A. P. Spaan, mej. M. C. van Aken, mej. T. Gadrino en den heer N. T. Biedijk. Voor viool aan: mej. A. S. van Esveld, mej. M. M. Koomen, mej. M. Maris, mej. M. J. O Schultz, den heer H. Amorison, den heer A. T. Lieflering, den heer S. L. van Wijnbergen, den heer W. C. M. Graaf, den heer A. de Roo en den heer M. L. Spier. Voor violoncel aan: de heeren F. Deierkauf en T. H. P. Mulder. Voor fluit, contrabas en pauken aan : den heer T. C. Amans; voor fluit aan den heer P. Swaal; voor hobo aan den heer A. Bing; voor clarinet aan den heer F. A. T. Weiter; voororgel aan mej. A. G. Dyserinck; voor orgel, contrabas en pauken aan den heer A. C. P. Smets.

Te Utrecht zijn 28 en 29 December jl. de examens gehouden van de Maatschappij tot bevoidering der Toonkunst voor het diploma voor zangonderwijs op de bewaar- en lagere scholen. Geëxamineerd zijn: 8 mannelijke en 4 vrouwelijke candidaten ; 1 mannelijke candidaat trok zich terug. Geslaagd de dames: M. Bademakers te Rotterdam; T. C. IJperlaan te Amersfoort en de heeren: Jos. Bartels en T. L. Dekkers te Nijmegen, N. T. van Hoboken te Amsterdam; T. D. van Ramshort te Voorburg en R. Zeven te Wildervank.

De Maatschappij „Caecilia" ontving een schenking van ƒ500 ter nagedachtenis van een overleden donateur.

BUITENLAND.

Richard Strauss heeft te München, waar hij zijn Feuersnot dirigeerde, groot succes behaald.

De Frankfurter Zeitung zegt — naar aanleiding van eene vermelding van de bezetting van het orkest bij Bichard Strauss' Salome, nl. 14 eerste en 14 tweede violen, 10 alten, 10 celli, 8 bassen, 3 groote en 1 kleine fluit, 1 celeste, 2 Bes- en 2 A-clarinetten, 1 Es- en 1 bas-clarinet, 2 hobo's, 1 Engelsch hoorn, 1 heckelphon (Engelsch hoorn, maar een octaaf lager gestemd), 3 fagotten, 1 contra-fagot, 8 hoorns, 5 trompetten, 4 bazuinen,

1 tuba, 5 panken, 1 groote en 1 kleine trom, bekkens, tambourin, tamtam, triangel,

2 paar castagnetten, klokkenspel, 2 harpen en xylophon, — dat die nog zeer bescheiden is, want dat Strauss bij zijn volgende muziekdrama nog de instrumenten, die wij voor de moderne muziek reeds te lang hebben gemist, zal aanwenden en daarmede geheel nieuwe klankeffecten zal verkrijgen, nl. vier der nieuwste sneltrein-locomotieven met dubbelen ketel (op het fis-moll accoord gestemd) 3 stoommisthoorns (5 gestreept 0) en eene batterij van 15 cM. bommen ter versterking van de pauken.

Door de afdeeling München van den „Allgemeinen Deutschen Musikverein" is eene

Sluiten