Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4b

Werkstaking8-tooneelstukken hebben wij al lang; thans is de werkstaking reeds sujet voor een opera ook geworden. De komische opera te Berlijn heeft een opera in studie, spelende in een Zuidduitsche fabriekstad en Die Schwarze Nina geheeten, waarin een werkstaking is behandeld.

Naar aanleiding van Engelbert Humperdinck's verblijf te New-York om bij Conried zijn Kansel und Gretel te hooren, vraagt Otto Lessmann in de Algemeine Musikzeitung of het geen geschikte aanleiding voor Conried zou zijn om Humperdinck, den vriend van Wahnfried, den Parsifal eens voor te laten spelen, om hem te toonen dat men ook buiten Bayreuth „würdige und weihevolle" opvoeringen van dit werk kan geven. Conried heeft van den Keizer van Oostenrijk de orde van de ijzeren Kroon gekregen.

In het Hoftheater te Weenen is onlangs Tannhauser voor de 300ste maal opgevoerd.

Dr. Ludwig Wüllner heeft voor het eerst te Parijs gezongen op een concert van de Societé Philharmonique en daar met liederen van Brahms, Wolf, Schumann en Arnold Mendelssohn veel succes gehad.

De nieuwe komische opera te Berlijn heeft Hugo Wolfs opera: Der Corregidor voor het voetlicht gebracht.

Het volgende plan voor de „Festspiele" der in den a.s. zomer te houden Mozart en Wagner-opvoeringen te München, is door den Prins-Regent van Beieren goedgekeurd. Van 2—12 Augustus zullen er 6 Mozart-opvoeringen (Eesidenz-Theather) en van 12 Augustus—16 September 16 Wagner-opvoeringen (Prinz-Regenten-Theater) plaats hebben. Bij de „Wagner-Festspiele" zal Meislersinger 5 maal, Tanhauser 3 maal en de geheele cyclus Der Ring des Nibelungen 2 maal worden gegeven. Tanhauser is dus in de plaats gekomen van den Fliegenden Hollander en Tristan en het aantal voorstellingen van 20 op 16 teruggebracht. Er wordt niet vermeld of in 1907 ook „Festspiele" zullen worden gegeven. Het gerucht loopt dat van uit Bayreuth er op aangedrongen zou zijn, voortaan alleen om de twee jaar opvoeringen te München te geven.

Jules Massenet die zijn opera: Ariane nu voltooid heeft, werkt op dit oogenblik aan een nieuwe partitie, die het volgend jaar voor het eerst te Monte Carlo zal worden opgevoerd. Jules Claretie heeft het libretto geschreven. De stof is ontleend aan eene episode van de revolutie.

In het Prinz-Regenten-theater te München is Ibsen's Peer Gynt met de muziek van Grieg, onder leiding van B. Stavenhagen opgevoerd. De indruk was zeer groot.

De opera Gunlöd, die Peter Cornelius onvoltooid naliet, en waarvan alleen Felix Mottl eenige fragmenten had bewerkt en ten gehoore gebracht, is nu door Waldemar von Baussern, den componist van de opera Der Bundschuh geheel voltooid. Deze bewerking zal het licht zien bij de firma Breitkopf und Hartel, als laatste deel van de complete Cornelius-uitgave. Gunlöd zal binnenkort, volgens Von Baussern's bewerking, te Keulen in het Stedelijk Theater worden opgevoerd.

Pierre Lalo wijdt in Le Temps een uitvoerig feuilleton aan Richard Strauss' Salome. Hij noemt Strauss den grootsten componist van Duitschland en verheugt zich dat hij in dit werk zich geheel van Wagner heeft vrijgemaakt, hetgeen in zijn Feuersnot nog niet het geval was. Met Salome heeft hij het muziekdrama veroverd, zooals hij de symphonie reeds had veroverd. Salome was een veel warmer onthaal waard geweest dan het te Dresden vond. Het heeft gebreken, het spreekt niet sterk tot het hart, het mist intimiteit en diepe emotie, en de melodische vinding is middelmatig. Maar het bezit eene intensiteit, een kleur, een rijkdom, een kracht, een stoutheid en een leven, waardoor het den hoorder medesleept en beheerscht. Het is het meest belangrijke

Sluiten