Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WOLFGANG AMADEÜS MOZART EN ZIJN ENTFÜHRÜNG AÜS DEM SERAIL

DOOR

S. VAN MILLIGEN.

Reeds herhaaldelijk zijn in dit tijdschrift uitvoerige opstellen over den grooten meester, wiens 150e geboortedag dezer dagen overal is herdacht, verschenen. Wij herinneren aan de vele Mozart-portretten niet toelichtingen, een opstel over het ontstaan van Die Zauberflöte en over de lotgevallen van deze echt Duitsche opera. Daarom worde thans, de aandacht alleen gevraagd voor eene andere Duitsche opera van den meester, die door de vereeniging die zich ten doel heeft gesteld Mozart's meesterwerken wederom op te voeren, thans is ten tooneele gebracht; wij bedoelen de komische opera: Die Entführung aüs dem Serail.

Deze opvoeringen die te Amsterdam, 's-Gravenhage en Rotterdam plaats hadden, zullen voor de meeste toehoorders eene verrassing en eene openbaring zijn geweest, want er zullen maar weinigen zijn, die in de gelegenheid waren, de opvoeringen bij te wonen van de Rotterdamsche Duitsche opera, in de jaren 1864—1868, toen dit werk tot de repertoire-stukken behoorde.

De schrijver van dit opstel heeft het voorrecht gehad, die opera toen herhaaldelijk te hooren, met Carl Schneider als Belmonte, Josephine Wehïnger als Constanze en Dalle Aste als Osmin.

Doch het was te lang geleden en wij waren toen nog te jong, om de schoonheden van die schepping op de juiste waarde te schatten. Daarom had de opvoering die wij thans hoorden voor mij al het aantrekkelijke van eene noviteit.

Het was een genot thans de zoo goed verzorde, en zoozeer in den stijl gegeven opvoering te hooren onder de leiding van een der beste kapelmeesters van Duitschland: onzen landgenoot Willem de HaaD.

Deze Nederlandsche musicus heeft, eveneens, de gelegenheid gehad de voorstellingen, waarvan hierboven wordt gesproken, bij te wonen, want wij waren studiegenooten, en trouwe comparanten bij de opera-voorstellingen van het echt duitsche repertoire.

4

Sluiten