Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

57

„Schreckliches wird geschehen", zingt de page, vriend van den jongen Syriër, en van uit de diepte der cisterne hoort men Jochanaan's stem: „Siehe, der Herr ist nahe".

Zijn motief is reeds door de accoorden heen geweven:

en ook Salome's liefde-thema doet zich in de bas hooren:

Het wordt dringender, vleiender, waar Salome den jongen Syriër overhaalt, het bevel van Herodes te trotseeren, en den Profeet uit de cisterne te doen verschijnen. Dan komt de eerste groote climax, en 8 hoorns brengen Jochanaan's motief: we hooren eindelijk eens tamelijk klare, vaste harmonieën, na, op zijn zachtst uitgedrukt, gezochte zangbegeleidingen als deze:

Jochanaan's thema:

Salome's liefdes-motief dringt zich er tusschen, totdat, wanneer de profeet uit de cisterne stijgt, zijn tweede motief breed weerklinkt, terwijl Salome, als geband hem aanstarend, langzaam voor hem terugwijkt.

Het is het motief dat mij sterk in zijn geheele karakter aan Parsifal her-

Sluiten