Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

96

Kroningsmis in den Dom en in het stedelijk theater met de symphoniën in B-dur (uit het jaar 1779), alsmede een opvoering van zijn opera II re pastore.

Te Berlijn zal van 5—20 Mei een tentoonstelling van muziekinstrumenten worden gehouden. Bij die gelegenheid zal de Koninklijke Bibliotheek aldaar exposeeren een groot aantal autographen en manuscripten van oudere meesters, alsmede een zeldzame collectie muziek uit de 15e en 16e eeuw.

Te Nürnberg is onlangs de volks-opera Die Schwarze Nina van Kaiser, met groot succes ten tooneele gebracht.

Bij gelegenheid van de „Pestspiele" in Juni te Keulen te geven, zullen twee opvoeringen van Bich. Strauss' Salome worden gegeven, onder leiding van Schuch en met medewerking van het personeel der Hof-opera te Dresden.

In de Pleyel-zaal te Parijs heeft „the new Trio" uit Londen, bestaande uit de heeren Louis Zimmermann, voorheen concertmeester bij het Concertgebouw-orkest te Amsterdam; Bich. Epstein, pianist, en Paul Ludwig, cellist, een concert gegeven, waarvan met veel waardeering wordt melding gemaakt.

Sluiten